Material för Reko

Arbetsmaterial för stöd i uppdraget som Reko.

Uppdrag och arbetssätt

Uppdragsbeskrivning finns i DocPlus.

Arbetsrutin för rehabiliteringskoordinator.

Kvalitetssäkringsuppdrag: Varje rehabiliteringskoordinator ska ha ett kvalitetssäkringsuppdrag underskrivet av verksamhetschefen. Handlingen ska diarieföras på arbetsplatsen.

Alla nya reko får introduktion av processledare under första månaden. 

SKRs webbutbildning för rehabiliteringskoordinatorer.

Självskattningsformulär vid kartläggningssamtal

Rehabiliteringsplan bör dokumenteras i särskild mall i Cosmic. Ha aktuell patient framtagen i Cosmic. Gå till ”meny”, välj ”ny blankett”. För att hitta mallen behöver du klicka i ”alla blanketter”, sedan söker du efter "Rehabiliteringsplan ICF". Den tredje sidan är själva rehabiliteringsplanen.

Patientinformation

Externa länkar

Kontakt

Hälso- och sjukvårdsavdelningen

Storgatan 27 Uppsala