Material för Reko

Arbetsmaterial för rehabiliteringskoordinator och utförare av koordineringsinsatser.

Uppdrag och arbetssätt

Uppdragsbeskrivning finns i DocPlus.

Riktlinje för utförare av koordineringsinsatser, för rehabiliteringskoordinator.

Kvalitetssäkringsuppdrag: Varje rehabiliteringskoordinator ska ha ett kvalitetssäkringsuppdrag underskrivet av verksamhetschefen. Handlingen ska diarieföras på arbetsplatsen.

Alla nya reko får introduktion av processledare under första månaden. 

Självskattningsformulär vid kartläggningssamtal

Rehabiliteringsplan bör dokumenteras i särskild mall i Cosmic. Ha aktuell patient framtagen i Cosmic. Gå till ”meny”, välj ”ny blankett”. För att hitta mallen behöver du klicka i ”alla blanketter”, sedan söker du efter "Rehabiliteringsplan ICF". Den tredje sidan är själva rehabiliteringsplanen.

Patientinformation

Kontakt

Hälso- och sjukvårdsavdelningen

Storgatan 27 Uppsala