Material för Reko

Arbetsmaterial för stöd i uppdraget som Reko.

Uppdrag och arbetssätt

Uppdragsbeskrivning för rehabiliteringskoordinatorer.

Kvalitetssäkringsuppdrag: Varje rehabiliteringskoordinator ska ha ett kvalitetssäkringsuppdrag underskrivet av verksamhetschefen. Handlingen ska diarieföras på arbetsplatsen.

Arbetsrutin för rehabiliteringskoordinator/funktion för koordinering.

Alla nya reko får introduktion av processledare under första månaden. 

SKRs webutbildning

Självskattningsformulär vid kartläggningssamtal

Rehabiliteringsplan kan med fördel dokumenteras i särskild mall i Cosmic. Ha aktuell patient framtagen i Cosmic. Gå till ”meny”, välj ”ny blankett”. För att hitta mallen behöver du klicka i ”alla blanketter”, sedan söker du efter "Rehabiliteringsplan ICF". Den tredje sidan är själva rehabiliteringsplanen.

KVÅ-koder

Patientinformation

Kontakt

Birgitta Rosberg

Hälso- och sjukvårdsavdelningen

Storgatan 27 Uppsala