Vägledning vid sjukskrivning

För de flesta människor innebär arbete eller utbildning en hälsovinst. Ohälsa kan ibland leda till nedsatt arbetsförmåga. Sjukskrivning kan då vara en del av behandlingen för att ge tid för läkning eller förhindra att arbetet påverkar tillståndet negativt.

Det gäller att göra rätt från början och väga för- och nackdelar med sjukskrivning. Det är viktigt att patienten är delaktig och får ta ansvar för sin rehabilitering och sjukskrivning.

Region Uppsala - Rehabiliterings- och sjukskrivningsprocess (docplus)

Region Uppsala - Principer för sjukskrivning (docplus)

Region Uppsala - Sjukskrivning, fördelning av ansvar (docplus)

Socialstyrelsen - Försäkringsmedicinskt beslutsstöd (webbsida)

Socialstyrelsen - Övergripande principer för sjukskrivning (webbsida)

Digitalt informationsmaterial Region Skåne: ”Tänk inte sjuk, tänk frisk” film (10 min.)

Hitta på sidan