Föreläsningar och utbildningar inom hälsosamma levnadsvanor

Föreläsning - Varje rörelse räknas

Region Uppsala har som mål att öka förskrivningen av fysisk aktivitet på recept med 50 procent under år 2022-2024. 

Nära vård och hälsa bjuder  in medarbetare i regionen till en öppen digital föreläsning med professor Mai-Lis Hellenius som varit med och tagit fram boken "Varje rörelse räknas" från Regeringskansliet.

När

Onsdag 30 november 2022 klockan 14-15 

Plats

Digitalt via Teams,  klicka här för anmälan

Inspirationshalvdag motiverande samtal

Årligen ordnas en inspirationsdag för medarbetare som tidigare gått grundkurs i MI. Dessa dagar är till för att inspirera i det fortsatta MI-arbetet men också att ge fördjupning och exempel på särskilda tillämpningar av metoden.

1 december 13.15 -15.30 via Teams. 

Delta i mötet här

Kontakt