Föreläsningar och utbildningar inom hälsosamma levnadsvanor

Motiverande samtal

Motiverande samtal (Motivational Interviewing/MI) är en patientcentrerad samtalsmetod vars huvudsakliga mål är att hjälpa patienter till beteendeförändring.