Motiverande samtal

Motiverande samtal (Motivational Interviewing/MI) är en patientcentrerad samtalsmetod vars huvudsakliga mål är att hjälpa patienter till beteendeförändring.

  • kan användas vid arbete med ohälsosamma levnadsvanor såsom rökning, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet eller ohälsosamma matvanor men även för följsamhet till behandling ​
  • gemensamt metodstöd finns för motiverande samtal erbjuds kostnadsfritt​
  • grundkursen är tre heldagar och innehåller teori med mycket praktiska övningar

Grundkurs

Målet med kursen är att deltagare ska kunna hålla korta motiverande samtal med patienter. Vi ger öppna kurser till alla förvaltningar (Akademiska sjukhuset, Folktandvården, Lasarettet i Enköping samt Nära vård och hälsa) varje år. Dessutom kan vi på förfrågan arrangera kurser för arbetsplatser (t ex en mottagning, avdelning eller annan enhet, minst 10, max 20 deltagare per kurs).

Observera att närvaro krävs under kursens samtliga tre dagar för att bli godkänd och man behöver gå dem i rätt ordning då dagarna bygger på varandra. Om du inte kan närvara dag 2 eller 3 kommer du att erbjudas att fortsätta kursen i en annan grupp,  i mån av plats.

Grundkurs 2023:3

Kursen är för medarbetare från Lasarettet i Enköping och Nära vård och hälsa samt privata vårdcentraler i Enköping.

Dag 1: 23 mars
Dag 2: 30 mars
Dag 3: 27 april

Grundkurs 2023:4

Kursen är för medarbetare från Akademiska.

Dag 1: 23 mars
Dag 2: 30 mars
Dag 3: 27 april

Grundkurs 2023:5

Kursen är för medarbetare från nära vård och hälsa och privata vårdcentraler.

Dag 1: 16 mars
Dag 2: 30 mars
Dag 3: 27 april

MI träningsgrupp på arbetsplatsen

Detta är en möjlighet att tillsammans med arbetskamrater som också gått MI-kurs öva på metoden med stöd från MI-lärare/handledare, Träningen ges digitalt.
Förslag på upplägg: Exempelvis 2 träffar á 60-90 minuter per temin i en grupp på 4-10 personer samma arbetsplats/samma profession/samma förvaltning.

Inspirationsdagar

Årligen ordnas en inspirationsdag för medarbetare som tidigare gått grundkurs i MI. Dessa dagar är till för att inspirera i det fortsatta MI-arbetet men också att ge fördjupning och exempel på särskilda tillämpningar av metoden.

Kontakt

För mer information om MI-utbildningar kontakta:
Karin Salomonsson Wohlin
Ansvarig för metodstöd för motiverande samtal Region Uppsala
Medlem i MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers)

E-post till funktionsbrevlådan:
motiverandesamtal@regionuppsala.se

Karin Salomonsson Wohlin

Distriktsläkare

Kerstin Troedsson

Utredare