Motiverande samtal

Motiverande samtal (Motivational Interviewing/MI) är en patientcentrerad samtalsmetod vars huvudsakliga mål är att hjälpa patienter till beteendeförändring.

  • kan användas vid arbete med ohälsosamma levnadsvanor såsom rökning, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet eller ohälsosamma matvanor men även för följsamhet till behandling ​
  • gemensamt metodstöd finns för motiverande samtal erbjuds kostnadsfritt​
  • grundkursen är tre heldagar och innehåller teori med mycket praktiska övningar

Grundkurs

Målet med kursen är att deltagare ska kunna hålla korta motiverande samtal med patienter. Vi ger öppna kurser till alla vårdförvaltningar varje år. Dessutom kan vi på förfrågan arrangera kurser för arbetsplatser (till exempel en mottagning, avdelning eller annan enhet, minst 10, max 20 deltagare per kurs).

Observera att närvaro krävs under kursens samtliga tre dagar för att bli godkänd och man behöver gå dem i rätt ordning då dagarna bygger på varandra. Om du inte kan närvara dag 2 eller 3 kommer du att erbjudas att fortsätta kursen i en annan grupp,  i mån av plats.

Aktuella grundkurser

Grundkurs 2023:8

Kursen är för medarbetare från Akademiska sjukhuset.

Dag 1 – 9 november
Dag 2 – 16 november
Dag 3 – 14 december

Grundkurs 2023:9

Kursen är för medarbetare från verksamhetsområde psykiatri (stängd för anmälan).

Dag 1 – 9 november
Dag 2 – 16 november
Dag 3 – 14 december

Grundkurs 2023:10

Kursen är för medarbetare från Akademiska sjukhuset.

Dag 1 – 7 december
Dag 2 – 14 december
Dag 3 – 11 januari

Grundkurs 2024:1

Kursen är för medarbetare från verksamhetsområde psykiatri (stängd för anmälan)

Dag 1 – 11 januari
Dag 2 – 18 januari
Dag 3 – 15 januari

Grundkurs 2024:2

Kursen är för medarbetare från Nära vård och hälsa

Dag 1 – 11 januari
Dag 2 – 18 januari
Dag 3 – 15 januari

Grundkurs 2024:3

Kursen är för medarbetare på Lasarettet i Enköping. Om du arbetar i Enköping inom Nära vård och hälsa och önskar gå så kontakta kursadministratör Carola Blom.(carola.blom@akademiska.se)

Dag 1 – 7 mars
Dag 2 – 14 mars
Dag 3 – 11 april

Grundkurs 2024:4

Kursen är för medarbetare på Familjeläkarna i Bålsta

(stängd för anmälan)

Dag 1 – 7 mars
Dag 2 – 14 mars
Dag 3 – 11 april

Grundkurs 2024:5

Kursen är för medarbetare på Akademiska sjukhuset.

Dag 1 – 24 april
Dag 2 – 25 april
Dag 3 – 30 maj

MI träningsgrupp på arbetsplatsen

Detta är en möjlighet att tillsammans med arbetskamrater som också gått MI-kurs öva på metoden med stöd från MI-lärare/handledare, träningen ges digitalt.
Förslag på upplägg: Exempelvis 2 träffar á 60-90 minuter per temin i en grupp på 4-10 personer samma arbetsplats/samma profession/samma förvaltning.

Hösten första träningsgrupp är den 21/9 klockan 13.15-15.30 via Teams. Grundkurserna 2023:1-5 har fått inbjudan via mail med länk. Saknar du inbjudan, kontakta motiverandesamtal@regionuppsala.se 

Inspirationsdagar

Årligen ordnas en inspirationsdag för medarbetare som tidigare gått grundkurs i MI. Dessa dagar är till för att inspirera i det fortsatta MI-arbetet men också att ge fördjupning och exempel på särskilda tillämpningar av metoden. 

Årets inspirationsdag (halvdag) är torsdagen den 30 november klockan 09.00 – 12.00 eller kl. 13.30 – 16.30 och är för dig som tidigare gått grundkursen.

Plats: Robergsalen, Ingång 40, 4 trappor

Vi kommer dels att ge er lite MI-nyheter i samband med att en ny huvudbok i MI nyligen har släppts på engelska, men också ge er möjlighet att få testa lite olika sätt att tillsammans träna på färdigheterna i MI och som ni sedan kan ta med er hem till era verksamheter. Vi hoppas alltså kunna ge lite inspiration och idéer kring hur ni kan fortsätta utvecklas inom metoden Motiverande samtal på era arbetsplatser.

Anmälan sker i Pingpong – Motiverande samtal (MI) - Inspirationsdag

Varmt välkomna!

Kontakt

För mer information om MI-utbildningar kontakta funktionsbrevlådan:
motiverandesamtal@regionuppsala.se