Motiverande samtal

Motiverande samtal (Motivational Interviewing/MI) är en patientcentrerad samtalsmetod vars huvudsakliga mål är att hjälpa patienter till beteendeförändring och utveckling.

  • Kan till exempel användas vid arbete med ohälsosamma levnadsvanor såsom rökning, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet eller ohälsosamma matvanor men även för följsamhet till olika typer av behandling.
  • Gemensamt metodstöd för motiverande samtal finns och erbjuds kostnadsfritt.
  • Grundkurs på tre heldagar som är en blandning teori och praktik men med stort fokus på mycket egenreflektion och praktiska övningar.
  • Efter grundkursen erbjuds en digital uppföljningsträff på 2 timmar för träning.

Grundkurs

Målet med kursen är att deltagare ska kunna hålla korta motiverande samtal med patienter. Vi ger öppna kurser till alla vårdförvaltningar varje år. Dessutom kan vi på förfrågan arrangera kurser för arbetsplatser (till exempel en mottagning, avdelning eller annan enhet, minst 10, max 20 deltagare per kurs).

Observera att närvaro krävs under kursens samtliga tre dagar för att bli godkänd och man behöver gå dem i rätt ordning då dagarna bygger på varandra. Om du inte kan närvara dag 2 eller 3 kommer du att erbjudas att fortsätta kursen i en annan grupp,  i mån av plats.

Aktuella grundkurser

Grundkurs 2024:6

Kursen är för medarbetare på Familjeläkarna i Bålsta (stängd för anmälan)

Dag 1 – 29/8 augusti
Dag 2 – 5/9 september
Dag 3 – 17/10 oktober

Grundkurs 2024:7

Kursen är för medarbetare från Nära vård och hälsa

Dag 1 – 29/8 augusti
Dag 2 – 5/9 september
Dag 3 – 17/10 oktober

Grundkurs 2024:8

Kursen är för medarbetare på medarbetare på Akademiska sjukhuset

Dag 1 – 29/8 augusti
Dag 2 – 5/9 september
Dag 3 – 17/10 oktober

Grundkurs 2024:9

Kursen är för medarbetare på Nära vård och hälsa

Dag 1 – 26 september
Dag 2 – 3 oktober
Dag 3 – 7 november

Grundkurs 2024:10

Kursen är för medarbetare på Akademiska sjukhuset.

Dag 1 – 26 september
Dag 2 – 3 oktober
Dag 3 – 7 november

MI träningsgrupp på arbetsplatsen

Detta är en möjlighet att tillsammans med arbetskamrater som också gått MI-kurs öva på metoden med stöd från MI-lärare/handledare. Träningen kan ges digitalt eller på plats utifrån era önskemål.
Förslag på upplägg: Exempelvis 2 träffar á 60-90 minuter per termin i en grupp på 4-10 personer samma arbetsplats/samma profession/samma förvaltning. Detta görs dock i mån av tid. Vid intresse kontakta: motiverandesamtal@regionuppsala.se

Inspirationsdagar

Årligen ordnas 1-2 inspirationsdagar för medarbetare som tidigare gått grundkurs i MI. Dessa dagar är till för att inspirera i det fortsatta MI-arbetet med fokus hur man kan fortsätta att träna och utvecklas i metoden i sin egen verksamhet men också att ge fördjupning och exempel på särskilda tillämpningar av metoden.

Nästa inspirationsdag 2024 kommer att gå av stapeln 12 december. Anmälan sker via Pingpong.

Kontakt

För mer information om MI-utbildningar kontakta funktionsbrevlådan:
motiverandesamtal@regionuppsala.se 

För frågor och/eller problem med anmälan i Pingpong kontakta kursadministratör Carola Blom: carola.blom@akademiska.se