Diplomerad tobaksavvänjare

Välkommen till en utbildning som ger kunskaper i att stödja den som vill sluta röka, snusa eller använda andra nikotinprodukter.

Utbildningen innehåller ett omväxlande program av föreläsningar, diskussioner och praktiska övningar och ges i enlighet med yrkesföreningar mot tobaks nationella standard för utbildning till
tobaksavvänjare. Efter utbildningen kommer du som diplomerad tobaksavvänjare ha kunskaper och erfarenheter för att självständigt bedriva kvalificerad rådgivning i grupp och individuellt, det vill säga
kvalificerat rådgivande samtal enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor.

Din chef ska godkänna deltagande i utbildningen. Ni behöver gemensamt titta på rutiner för när du kan avsätta tid för tobaksavvänjningsarbetet på er enhet redan innan start. Rekommenderat är minst 10 % av medarbetarens tid. Tillsammans hittar ni tider för självstudier som ska göras under utbildningen samt tid för att dokumentera de patientfall som ska redovisas och hemtentamen.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal i Region Uppsala. Ett grundkrav för att få delta i kursen är egen nikotinfrihet i minst 1 år.

Kursdatum

21-22 september 2023, klockan 9-16
I utbildningen ingår även tre handledningstillfällen i grupp samt en uppföljande diplomeringsdag den 8 februari 2024.

För att bli godkänd på kursen krävs närvaro vid samtliga tillfällen och godkänt kunskapsprov (hemtentamen). Vi rekommenderar att du bokar in dina första patienter för tobaksavvänjning redan den
efterföljande veckan efter utbildningsdagarna.

Lokal

Uppsala, lokal meddelas närmare utbildningsstart.

Utbildare

Ann Post, tobaksexpert och sjuksköterska med mer än 30 års erfarenhet.
Charlotte Jansson, hälsopedagog och MI-tränare med 20 års erfarenhet.

Kurslitteratur

Stödja patienter att sluta röka och snusa; B Holm Ivarsson, A Hjalmarson, M Pantzar. Studentlitteratur 2020. Boken är obligatorisk och köps av deltagarens arbetsplats. Beställ boken här.

Anmälan

Anmälan senast den 31 augusti 2023 via länk nedan.
Utbildningen är kostnadsfri för deltagare inom Region Uppsala. Fika ingår.

Återbud

Kontakta malin.larhammar@regionuppsala.se senast två veckor före aktuellt startdatum. Utebliven närvaro debiteras med 500 kr per deltagare.

Anmälan till diplomerad tobaksavvänjare

Kan du inte öppna anmälningslänken? Kontakta Malin Larhammar för att göra en anmälan.

Kontakt

Malin Larhammar

Verksamhetsutvecklare