Läkemedelshantering i Region Uppsala

Läkemedelshantering innefattar arbetsmomenten från ordination av läkemedel till administrering och uppföljning.

Beställning blanketter och mallar läkemedelshantering

Mallar

Välj vilka mallar du vill beställa

Blanketter

Välj vilka blanketter du vill beställa

Kontakt

Läkemedel och farmaci

Akademiska sjukhuset

lakemedelsforsorjningen@akademiska.se