ACE-hämmare dosekvivalens

Dosekvivalenstabeller för ACE-hämmare.

PubMed genomsöktes i juli 2012 efter samtliga randomiserade kliniska prövningar som jämfört två eller flera ACE-hämmare vid hypertoni, hjärtsvikt eller som behandling efter hjärtinfarkt. Endast produkter som är godkända på den svenska marknaden ingick, och endast produkter i per oral beredningsform. Endast studier som undersökt effekt vid underhålls-behandling ingick, och studier kring akuta effekter av ACE-hämmare exkluderades.

61 studier återfanns. Majoriteten gällde studier av hypertoni (n=46), och en mindre del hjärtsvikt (n=12) och behandling efter hjärtinfarkt (n=3). Baserat på dessa studier sammanställdes ekvivalenta doser av olika ACE-hämmare enligt tabell 1-3. Studiernas PubMed ID framgår av appendix 1. Inga väsentliga skillnader mellan olika indikationer framkom och resultaten slogs ihop enligt tabell 4.

Hypertoni

Substans mg/dygn
enalapril 5 10 15 20 40
kaptopril 25 75 75 150 300
lisinopril 5 10 15 20 40
perindopril   4   8  
ramipril 2,5 5 7,5 10  
fosinopril 20   40    
kinapril   20   40  

Tabell 1. Ekvivalenta doser av ACE-hämmare i jämförande studier av hypertoni.

Hjärtsvikt

Substans mg/dygn
enalapril 5 10 20
kaptopril 37,5 75 150
lisinopril 5 10 20
kinapril   10 20

Tabell 2. Ekvivalenta doser av ACE-hämmare i jämförande studier av hjärtsvikt.

Efter hjärtinfarkt

Substans mg/dygn
enalapril   15  
kaptopril 50 75 100
perindopril 4   8

Tabell 3. Ekvivalenta doser av ACE-hämmare i jämförande studier av effekt efter hjärtinfarkt.

Alla indikationer

Substans mg/dygn
enalapril 5 10 15 20 40
kaptopril 25 - 37,5 50 - 75 75 100 - 150 300
lisinopril 5 10 15 20 40
perindopril   4   8  
ramipril 2,5 5 7,5 10  
fosinopril 20   40    
kinapril   20   40  

Tabell 4. Ekvivalenta doser av ACE-hämmare i jämförande studier av hypertoni, hjärtsvikt och effekt efter hjärtinfarkt.

Eftersom de maximala doserna som har använts i studierna och som framgår av tabell 1-4 i vissa fall är betydligt högre än de godkända maximala doserna enligt produktresumé (FASS-text) för produkterna justerades tabell 4 för att inte överskrida dessa gränser. Det saknas även i vissa fall jämförelser mellan olika doser, och i dessa fall extrapolerades doserna. Den slutliga tabellen överdosekvivalens framgår av tabell 5.

Dosekvivalens för ACE-hämmare vid hypertoni, hjärtsvikt och efter hjärtinfarkt

Substans mg/dygn
enalapril 5 10 20 30 40
kaptopril 25 37,5 75 112,5 150
lisinopril 5 10 20 30 40
perindopril 2,5 5 7,5 7,5 - 10 10
ramipril 1,25 2,5 5 7,5 10
fosinopril 5 10 20 30 40
kinapril 5 10 20 30 40

Tabell 5. Ekvivalenta doser av ACE-hämmare i jämförande studier av hypertoni, hjärtsvikt och effekt efter hjärtinfarkt. Hänsyn har tagits till godkända maximala dygnsdoser enligt produktresumé (FASS-text), och extrapolering har gjorts i de fall jämförelser mellan olika doser saknas.

Kontakt

Pär Hallberg

Överläkare, Sektionschef