Förskrivarstöd

Stöd vid läkemedelsförskrivning, länkar till databaser och externa hemsidor för att söka mer information om läkemedel.

Aktuella restnoteringar och avregistreringar av läkemedel.

Läs mer

Övriga nyheter om läkemedel.

Läs mer

Licenser, extempore, off-label

Hur förskriver jag licensläkemedel?
Vad ska anges i motiveringen?
Vem gör extempore-beredningar?
Vad har jag för ansvar vid off-label-förskrivning?

Ekvivalenstabeller

Tabeller över dosekvivalens för

  • ACE-hämmare
  • ARB
  • Betablockerare
  • Opioider
  • NSAID, paracetamol, ASA

Krossa och dela läkemedel

Vilka läkemedel får krossas eller delas?
Var kan jag hitta information om ett läkemedel får krossas?

Plats i terapin

Kliniska rekommendationer kring nya läkemedel, samt vetenskapliga bakgrunder till dessa.

Generika, utbytbarhet och läkemedelsförmån

Vilka läkemedel är utbytbara?
Vad gäller i högkostnadsskyddet?
Hur påverkas jag av det nya regelverket?

Naturprodukter och kosttillskott

Vad är naturläkemedel och hur påverkar de behandling med läkemedel?
Vilka regler gäller för kosttillskott?
Var kan jag söka information om olika naturprodukter?

Rekommenderade läkemedel för vuxna, barn och de mest sjuka och sköra äldre.

Gå till listorna

Kontakt

Hitta på sidan