Förskrivarstöd

Stöd vid läkemedelsförskrivning, länkar till databaser och externa hemsidor för att söka mer information om läkemedel.

Här hittar du aktuella nyheter om läkemedel.

Läs mer

Ekvivalenstabeller

Tabeller över dosekvivalens för

  • ACE-hämmare
  • ARB
  • Betablockerare
  • Opioider
  • NSAID, paracetamol, ASA

Generika, utbytbarhet och läkemedelsförmån

Vilka läkemedel är utbytbara? Vad gäller i högkostnadsskyddet? Hur påverkas jag av det nya regelverket?

Licenser, extempore, off-label

Hur förskriver jag licensläkemedel? Vad ska anges i motiveringen? Vem gör extempore-beredningar? Vad har jag för ansvar vid off-label-förskrivning?

Naturprodukter och kosttillskott

Vad är naturläkemedel och hur påverkar de behandling med läkemedel? Vilka regler gäller för kosttillskott? Var kan jag söka information om olika naturprodukter?

Rekommenderade läkemedel för vuxna, barn och de mest sjuka och sköra äldre.

Gå till listorna

Kontakt

Hitta på sidan