Angiotensinreceptor-blockerare dosekvivalens

Dosekvivalenstabeller för angiotensinreceptorblockerare (ARB) i förhållande till losartan vid hypertoni.

Baserat på publicerade kliniska prövningar av hypertoni där losartan har jämförts med någon annan angiotensinreceptor-blockerare (ARB), samt, i de fall sådan information ej är tillgänglig, på extrapoleringar, kan följande översikt av dosekvivalens ges:

Samtliga värden i denna tabell avser mg/dygn.

  losartan 12,5 losartan 25 losartan 50 losartan 100
valsartan 20 40 80  160 - 320
kandesartan 2 4 8 16 - 32
irbesartan N/A 75 150 300
telmisartan N/A 20 40 80

Konvertering av doser för olika ARB till motsvarande dos för losartan.

Inga jämförande studier mellan losartan och eprosartan har återfunnits i litteraturen. Sökning i litteraturen är genomförd fram till och med 19 april 2010.

Kontakt

Klinisk farmakologi, Akademiska sjukhuset

Kontakta oss via vår funktionsbrevlåda Akademiska sjukhuset (akademiska.se)

Kontakt för referenser

Pär Hallberg

Överläkare, Sektionschef

Hitta på sidan