Angiotensinreceptor-blockerare dosekvivalens

Dosekvivalenstabeller för angiotensinreceptorblockerare (ARB) i förhållande till losartan vid hypertoni.

Baserat på publicerade kliniska prövningar av hypertoni där losartan har jämförts med någon annan angiotensinreceptor-blockerare (ARB), samt, i de fall sådan information ej är tillgänglig, på extrapoleringar, kan följande översikt av dosekvivalens ges:

Samtliga värden i denna tabell avser mg/dygn.

  losartan 12,5 losartan 25 losartan 50 losartan 100
valsartan 20 40 80  160 - 320
kandesartan 2 4 8 16 - 32
irbesartan N/A 75 150 300
telmisartan N/A 20 40 80

Konvertering av doser för olika ARB till motsvarande dos för losartan.

Inga jämförande studier mellan losartan och eprosartan har återfunnits i litteraturen. Sökning i litteraturen är genomförd fram till och med 19 april 2010.

Kontakt

Pär Hallberg

Överläkare, Sektionschef

Hitta på sidan