Betablockerare dosekvivalens

Dosekvivalenstabell för betablockerare vid per oral administrering.

Nedanstående tabell illustrerar genomsnittlig dosekvivalens baserat på gruppnivå. Sotalol utgör referens. Observera att det inte går att utesluta att dosekvivalensen ser annorlunda ut hos den enskilda individen, bland annat beroende på interaktionspotential, farmakokinetik (renal eller hepatisk extraktion) och andra individuella faktorer. Vid byte från ett läkemedel till ett annat av samma typ bör man därför i allmänhet iaktta försiktighet och välja en lägre startdos än den som anges i tabellen, liksom monitorera effekten och eventuella biverkningar. Sammanställt september 2018. Se tabellen som bild. 

Substans Ratio mg/dygn Normal maxdos
Sotalol 1 40 80 120 160 200 240 280 320 320
Metoprolol 0,6 25 50 75 100 125 150 175 200 200
Bisoprolol 0,04 1,3 2,5 5 6,3 7,5 10 11,3 12,5 20
Karvedilol 0,2 9,4 18,8 25 32,5 38,8 50 56,3 68,8 100
Atenolol 0,3 12,5 25 37,5 50 62,5 75 75 100 100

Tabellen kan scrollas i sidled.

Dosratio och uppskattade ekvivalenta dygnsdoser av olika betablockerare, med sotalol som referens. Doserna är justerade för att så nära som möjligt passa med tillgängliga styrkor på den svenska marknaden. Normal maxdos enligt produktresumé (SPC) inkluderat som jämförelse.

Kontakt

Pär Hallberg

Överläkare, Sektionschef

Hitta på sidan