Betablockerare dosekvivalens

Dosekvivalenstabell för betablockerare vid per oral administrering.

Nedanstående tabell illustrerar genomsnittlig dosekvivalens baserat på gruppnivå. Sotalol utgör referens. Observera att det inte går att utesluta att dosekvivalensen ser annorlunda ut hos den enskilda individen, bl.a. beroende på interaktionspotential, farmakokinetik (renal eller hepatisk extraktion) och andra individuella faktorer. Vid byte från ett läkemedel till ett annat av samma typ bör man därför i allmänhet iaktta försiktighet och välja en lägre startdos än den som anges i tabellen, liksom monitorera effekten och eventuella biverkningar. Sammanställt september 2018.

betablock.png

Dosratio och uppskattade ekvivalenta dygnsdoser av olika betablockerare, med sotalol som referens. Doserna är justerade för att så nära som möjligt passa med tillgängliga styrkor på den svenska marknaden. Normal maxdos enligt produktresumé (SPC) inkluderat som jämförelse.

Kontakt

Klinisk farmakologi 

Akademiska sjukhuset
Kontaktuppgifter

Kontakt för referenser:

Hitta på sidan