Smärtlindring dosekvivalens

Ekvianalgetiska doser av NSAID, paracetamol och acetylsalicylsyra vid per oral administrering, samt jämförelse av den analgetiska effekten.

Uppskattning av ekvianalgetiska doser av icke-steroida antiinflammatoriska medel (NSAID), acetylsalicylsyra (ASA) och paracetamol, uttryckt som dosförhållande där diklofenak utgör referens. Observera att detta är en uppskattning baserat på ett genomsnitt av ingående studiedata med stor spridning, och att en bedömning alltid måste göras huruvida resultatet av en konvertering är rimlig eller inte i den kliniska situationen. Hänsyn till godkända maximala doser enligt FASS bör alltid tas.

Substans Dosförhållande
diklofenak 1
ketoprofen 1,20
nabumeton 13,60
piroxikam 0,18
paracetamol 16,06
etoricoxib 0,41
celecoxib 2,16
naproxen 9,05
tenoxikam 0,15
ASA 9,85
dexibuprofen 6,00
ibuprofen 9,38
lornoxikam 0,12
meloxikam 0,075

Översikten ger med några undantag inga indikationer på skillnad i analgetisk effekt mellan olika NSAID/ASA/paracetamol när ekvivalenta doser jämförs. Undantagen är diklofenak och ibuprofen, som möjligen kan vara effektivare än paracetamol; ibuprofen som möjligen är effektivare än ASA; och naproxen som möjligen är effektivare än celecoxib. Detta är dock mycket osäkert då studieunderlaget är begränsat.

Kontakt

Pär Hallberg

Överläkare, Sektionschef

Hitta på sidan