Naturprodukter

Naturprodukter är vanligt förekommande. Här får du en sammanfattning om de olika grupperna samt tips på var du kan söka mer information.

Naturprodukter

Databaser för att söka substans

About Herbs

En databas över naturprodukter och deras användningsområden, effekter, biverkningar samt interaktioner. Fritt tillgänglig från Memorial Sloan Kettering Cancer Center i USA.

Monografier över naturprodukter

Samlade på den medicinska portalen Clinical Key. Tillgänglig inom Region Uppsala.

Herbal Medicines

Monografier över naturläkemedel, ges ut av Pharmaceutical Press. Tillgängligt från Uppsala Universitetsbibliotek via Medcines Complete.

Växtmaterial hos EMA

På europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida finns utredningsrapporter för växtmaterial.

Kontakt