Plats i terapin

För vissa nya läkemedel publicerar läkemedelskommittén i samarbete med Klinisk farmakologi dokument vid namn Plats i terapin. Syftet är att ge en klinisk rekommendation hur läkemedlet ska användas samt ge en vetenskaplig bakgrund till rekommendationen. Dokumenten berör samtliga förskrivare i Region Uppsala.

 

 

Plats i terapin

Kontakt

 

Läkemedelsteamet

Region Uppsalas ledningskontor

E-post: lakemedel@regionuppsala.se

Klinisk farmakologi, Akademiska sjukhuset

Kontakta oss via vår funktionsbrevlåda Akademiska sjukhuset (akademiska.se)