Läkemedelsbehandling av särskilda patientgrupper

Generella principer för läkemedelsbehandling av särskilda patientgrupper samt användbara länkar och rekommenderade läkemedel.