Läkemedelsbehandling av särskilda patientgrupper

Generella principer för läkemedelsbehandling av särskilda patientgrupper samt användbara länkar och rekommenderade läkemedel.

Nedsatt njurfunktion och läkemedel

Farmakologiska principer vid nedsatt njurfunktion

Förskrivning till asylsökande och tillståndslösa

Förskrivning och subvention av läkemedel till personer som är asylsökande eller befinner sig i landet utan tillstånd.