Läkemedelsutbildning i Region Uppsala

Här kan du hitta datum för kommande utbildningstillfällen som anordnas på uppdrag av läkemedelskommittén, samt tips på andra utbildningar.

Utbildning för läkemedelssamordnare

Fortbildning för primärvårdens läkemedelssamordnare. Arrangeras tre till fyra gånger per år av Läkemedelsteamet, Regionkontoret.

Mellansvenskt läkemedelsforum 

Gemensamma utbildningsdagar för läkare i samarrangemang av läkemedelskommittéerna i Sjukvårdsregion Mellansverige. Återkommer årligen i början på februari.

Seminarium läkemedel – tema diabetes, fetma och Cosmics läkemedelsmodul

Läkemedelskommittén arrangerar fortbildning om diabetes, fetma och Cosmics läkemedelsmodul.

Seminarium läkemedel – tema ”Rekommenderade läkemedel för barn 2023/2024”

Läkemedelskommittén arrangerar seminarium om läkemedelsbehandling av barn utifrån listan ”Rekommenderade läkemedel för barn 2023/2024”.

Kontakt

Läkemedelsteamet vid vårdkvalitetsenheten

Regionkontorets hälso- och sjukvårdsavdelning

E-post: lakemedel@regionuppsala.se