Läkemedelsutbildning i Region Uppsala

Här kan du hitta datum för kommande utbildningstillfällen som anordnas på uppdrag av läkemedelskommittén, samt tips på andra utbildningar.

Tekniska instruktioner för digitala möten 

Kom ihåg att stänga av/"mute:a" din mikrofon. Börja med att läsa "Instruktion för att delta i utbildning via Zoom" nedan. Om du därefter fortfarande har problem med tekniken, vänd dig till IT-stödet på din arbetsplats eller till IT Support Region Uppsala på 018-611 33 33 (knappval 2).

Instruktion

Länk till instruktion om hur du deltar via Zoom.

INSTÄLLT Seminarium läkemedel – tema hyperlipidemi, diabetes och fetma

INSTÄLLT Läkemedelskommittén arrangerar fortbildning om hyperlipidemi, diabetes och fetma.

 

Seminarium läkemedel – tema opioider och smärta

Läkemedelskommittén arrangerar fortbildning om opioider och smärta.

Utbildning för läkemedelssamordnare

Fortbildning för primärvårdens läkemedelssamordnare. Arrangeras tre till fyra gånger per år av Läkemedelsteamet, Regionkontoret.

Mellansvenskt läkemedelsforum 

Gemensamma utbildningsdagar för läkare i samarrangemang av läkemedelskommittéerna i Sjukvårdsregion Mellansverige. Återkommer årligen i början på februari.

Kontakt

Läkemedelsteamet vid vårdkvalitetsenheten

Regionkontorets hälso- och sjukvårdsavdelning

E-post: lakemedel@regionuppsala.se