Läkemedelsutbildning i Region Uppsala

Här kan du hitta datum för kommande utbildningstillfällen som anordnas på uppdrag av läkemedelskommittén, samt tips på andra utbildningar.

Tekniska instruktioner för digitala möten 

Kom ihåg att stänga av/"mute:a" din mikrofon. Börja med att läsa "Instruktion för att delta i utbildning via Zoom" nedan. Om du därefter fortfarande har problem med tekniken, vänd dig till IT-stödet på din arbetsplats eller till IT Support Region Uppsala på 018-611 33 33 (knappval 2).

Instruktion

Länk till instruktion om hur du deltar via Zoom.

Fortbildning för läkemedels-samordnare

Fortbildning och seminarier för läkemedelssamordnare.

Mellansvenskt läkemedelsforum 2022

Gemensamma utbildningsdagar för läkare i samarrangemang av läkemedelskommittéerna i Sjukvårdsregion Mellansverige.

Kontakt

Läkemedelsteamet vid vårdkvalitetsenheten

Regionkontorets hälso- och sjukvårdsavdelning

E-post: lakemedel@regionuppsala.se