Läkemedelsutbildning i Region Uppsala

Här kan du hitta datum för kommande utbildningstillfällen som anordnas på uppdrag av läkemedelskommittén, samt tips på andra utbildningar.

Utbildning för läkemedelssamordnare

Fortbildning för primärvårdens läkemedelssamordnare. Arrangeras tre till fyra gånger per år av Läkemedelsteamet, Regionkontoret.

Fortbildning för regionens läkemedelsansvariga läkare och tandläkare

Fortbildning för regionens läkemedelsansvariga läkare och tandläkare. Arrangeras av Läkemedelsteamet, Regionkontoret och Klinisk farmakologi.

Seminarium läkemedel – tema diabetes, fetma och Cosmics läkemedelsmodul

Läkemedelskommittén arrangerar fortbildning om diabetes, fetma och Cosmics läkemedelsmodul.

Seminarium läkemedel – tema äldrepsykiatri och sömn

Läkemedelskommittén arrangerar fortbildning om äldrepsykiatri och sömn.

Mellansvenskt läkemedelsforum 

Gemensamma utbildningsdagar för läkare i samarrangemang av läkemedelskommittéerna i Sjukvårdsregion Mellansverige. Återkommer årligen i början på februari.

Kontakt

Läkemedelsteamet vid vårdkvalitetsenheten

Regionkontorets hälso- och sjukvårdsavdelning

E-post: lakemedel@regionuppsala.se