Läkemedelsutbildning i Region Uppsala

Här kan du hitta datum för kommande utbildningstillfällen som anordnas på uppdrag av läkemedelskommittén, samt tips på andra utbildningar.

Länk till videomötet finns i kalendariet på intranätet.

Till kalendariet

Klicka på knappen ovan och gå till datumet för utbildningen. Dubbelklicka sedan på händelsen för att se länken till videomötet.

Tekniska instruktioner

Kom ihåg att stänga av/"mute:a" din mikrofon. Börja med att läsa "Instruktion för att delta i utbildning via Zoom" nedan. Om du därefter fortfarande har problem med tekniken, vänd dig till IT-stödet på din arbetsplats eller till IT Support Region Uppsala på 018-611 33 33 (knappval 2).

Instruktion

Länk till instruktion om hur du deltar via Zoom.

Seminarium - Rekommenderade läkemedel för barn 2021/2022

Läkemedelskommittén arrangerar seminarium om läkemedelsbehandling av barn utifrån nya listan ”Rekommenderade läkemedel för barn 2021/2022”.

Fortbildning för läkemedels-samordnare

Fortbildning och seminarier för läkemedelssamordnare.

Kontakt

Läkemedelsteamet vid vårdkvalitetsenheten

Regionkontorets hälso- och sjukvårdsavdelning

E-post: lakemedel@regionuppsala.se