Resurser vid läkemedelsbehandling

Från dessa instanser kan du som vårdpersonal i Region Uppsala få svar på läkemedelsfrågor och stöd med läkemedelsgenomgångar.

Läkemedelsutbildningar.

Se aktuell lista här

ULIC

ULIC är en service för sjukvården. Vi utreder läkemedelsfrågor när du själv inte har tid.

Apotekare i vården

Ta hjälp av apotekare i vården. Här kan du läsa om vad de kan hjälpa till med och hur du kontaktar dem. 

Klinisk farmakologi

Det finns alltid en klinisk farmakolog i tjänst för konsultation under kontorstid. Telefon: 018-611 42 13.

Kontakt