Uppsala läkemedelsinformationscentral

Uppsala läkemedelsinformationscentral, ULIC, är en service för sjukvården. Vi utreder läkemedelsfrågor när du själv inte har tid.

Ställ en fråga till ULIC!

Gå till frågeformulär

Centralen svarar på frågor om läkemedel från sjukvårdspersonal i Uppsala län, Västmanlands län, Gävleborgs län och Dalarnas län. Tjänsten är kostnadsfri för frågeställare inom Region Uppsala, liksom för privata aktörer med avtal med Region Uppsala.

Centralen drivs av klinisk farmakologi på Akademiska sjukhuset. Kliniska farmakologer och apotekare sammanställer information från nationella och internationella datakällor och besvarar dina frågor om läkemedel när du själv inte har tid eller möjlighet. 

Övriga läkemedelsinformationscentraler 

Kontaktuppgifter till övriga läkemedelsinformationscentraler i Sverige (svelic.se)

Se om frågan redan är besvarad

Hitta tidigare utredningar från svenska och norska läkemedelsinformationscentraler här. 

Frågor från allmänheten

Frågor från allmänheten/patienter hänvisas i första hand till behandlande läkare. Övriga källor till information är

Kontakt