Rutin för asylsökande, flyktingar, tillståndslösa eller andra utländska personer

Det är viktigt att vi både informerar rätt och registrerar rätt när det gäller asylsökande, flyktingar, tillståndslösa eller andra utländska personer som behöver sjukvård.

Vid första tas uppgifter om patienten är asylsökande/ självbetalande. Efter besöket ska rätt uppgifter vara ifyllda i patientkortet som medlemskap, adress både tillfällig i Sverige och adress i hemlandet. Endast patient med svenskt personnummer kan stå som HSS. Asylsökande ska visa upp giltigt LMA kort, finns inte giltigt LMA kort registreras de som självbetalande, om de inte tillhör ett konventionsland och har ett försäkringskort.

Asylsökande barn och gömda barn under 18 år, har rätt till hälso- och sjukvård och tandvård i samma omfattning som erbjuds folkbokförda barn. Självklart även rätt till tolk.

Asylsökande vuxna över 18 år, som vistas i Uppsala län har rätt till:

  • Akut hälso- och sjukvård. 
  • Hälso- och sjukvård som inte kan anstå. 
  • Akut tandvård.
  • Tandvård som inte kan anstå.
  • Kostnadsfri mödrahälsovård, förlossningsvård, preventivmedels-rådgivning och abortrådgivning.
  • Vård vid smitta/allmänfarliga sjukdomar enligt smittskyddslagen.
  • Vid behov av hjälpmedel kan detta fås efter remiss.
  • Akut sjukresa till och från vården enligt Sjukresereglementet.
  • Tolk.

Asylsökande ska alltid visa sitt LMA-kort när de besöker vården.

Registrering i Frikortsfliken i Cosmic = Asyl… (följt av den region personen bor i exempelvis Asyl Uppsala), smittar sedan över från frikortsregistreringen!

Utlänningar som vistas i landet utan tillstånd

Från och med 2013-07-01 har regionerna genom en lag fått en utvidgad skyldighet att erbjuda vård.

Länk till underlag för att avgöra om en person är tillståndslös eller inte: Asylsamordning - Region Uppsala

Personer inom kategorin som får vård enligt den nya lagstiftningen skall i Cosmic registreras som Tillståndslösa, det vill säga nuvarande medlemskap används även för den nu utvidgade kategori.

Självbetalande

Självbetalande ska betala den totala kostnaden för erhållen vård.

Uppsala Care

Uppsala Care tar hand om den som söker högspecialiserad vård från ett annat land. Du hittar mer information på deras hemsida.

Flödeskarta för olika utländska patienter

Flödeskarta för olika utländska patienter.

Huldra för asylsökande

Asylsökande går inte att lista. Barnmorska registrerar ingen avgift och sedan besökskostnaden MVC besök asylsökande.

Kontakt

Lena Axén

Samordningsbarnmorska