Asyltandvård

Fakturering

Förutom sedvanliga fakturauppgifter är det viktigt att referensnummer CK2091102, patientens LMA kortnummer och kortets giltighetstid anges på fakturan för att ersättning ska utbetalas. LMA nummer finns på ID-kortet från Migrationsverket.

Fakturan skickas till:
Resurscentrum Region Uppsala
FE470 CK2091102
Box 6363
751 35 Uppsala 

Asyltandvård

Asylsamordning

Här hittar du information om asylsamordning

Hitta på sidan