Asyltandvård

Fakturering

Förutom sedvanliga fakturauppgifter är det viktigt att referensnummer RC2830301 och patientens LMA kortnummer anges på fakturan för att ersättning ska utbetalas. Viktigt att kontrollera LMAkortets giltighet vid varje besök. LMA nummer finns på ID-kortet från Migrationsverket.

Fakturan skickas till

Resurscentrum Region Uppsala

FE470 RC2830301

Box 6363

751 35 Uppsala 

Asyltandvård

Asylsamordning

Mer information om asylsamordning hittar du på deras webbsida.

Hitta på sidan