Asyltandvård

Fakturering

Förutom sedvanliga fakturauppgifter är det viktigt att referensnummer CK2091102, patientens LMA kortnummer och kortets giltighetstid anges på fakturan för att ersättning ska utbetalas. LMA nummer finns på ID-kortet från Migrationsverket.

Fakturan skickas till

Resurscentrum Region Uppsala

FE470 CK2091102

Box 6363

751 35 Uppsala 

Asyltandvård

Asylsamordning.

Mer information om asylsamordning hittar du på deras webbsida.

Hitta på sidan