Anmälningsrutiner och smittspårning

Här hittar du information om rutiner och blanketter för anmälan och smittspårning av sjukdomar som omfattas av smittskyddslagen.

Anmälningsrutiner

Lathundar över vilka sjukdomar som ingår i smittskyddslagen.

Smittspårning

Kontakt

Smittskyddsenheten

Dag Hammarskjölds väg 60, Uppsala