Apkoppor

Flera fall av apkoppor har rapporterats från Europa varav ett ifrån Sverige. Vid ett misstänkt fall av apkoppor ska Infektionsmottagningen på Akademiska sjukhuset kontaktas och patienten ska hänvisas/remitteras dit för vidare handläggning.

Se sjukdomsinformation om apkoppor samt läs mer om diagnosen på Folkhälsomyndighetens webbsida.  

Fall av apkoppor rapporterat i Sverige  (folkhälsomyndigheten.se)

Sjukdomsinformation om apkoppor (folkhälsomyndigheten.se)

Vägledning för vårdhygieniska rutiner i sjukvården gällande apkoppor (folkhälsomyndigheten.se)

Kontakt

Smittskydd