Save the date – Grundläggande smittspårningsutbildning för sexuellt överförbara infektioner, STI

Startdatum 2024-09-25
Slutdatum 2024-09-25
Tid 13:00 - 16:00
Plats Digitalt via Teams

Utbildningen vänder sig till dig som smittspårar STI och inte tidigare gått Smittskyddsenhetens grundläggande utbildning.

Anmälan: Länk för anmälan kommer senare.

Kontakt

Smittskyddsenheten

018–611 60 62