STI-dagen

Startdatum 2023-11-16
Slutdatum 2023-11-16
Tid 09:00 - 16:00
Plats UKK

Tiden är preliminär. En anmälningslänk kommer inom kort att skickas till ungdomsmottagningar, barnmorskemottagningar, elevhälsan och primärvården

Kontakt

smittskydd@regionuppsala.se