Creutzfeldt-Jakobs sjukdom, variant (vCJD)

Variant Creutzfeldt-Jakobs sjukdom (vCJD) ingår inte i smittskyddslagen. Alla former av CJD, liksom övriga prionsjukdomar hos människor, är anmälningspliktiga direkt till Folkhälsomyndigheten enligt lag om anmälan av vissa allvarliga sjukdomar.

Hitta på sidan