Statistik Uppsala län

Statistik för Uppsala län avseende anmälningspliktiga sjukdomar enligt smittskyddslagen.

Kontakt

Smittskyddsenheten

Dag Hammarskjölds väg 60, Uppsala