Statistik och veckorapporter

Statistik för Uppsala län avseende anmälningspliktiga sjukdomar enligt smittskyddslagen.

Kontakt

Smittskydd

Dag Hammarskjölds väg 60, Uppsala