Lokalt smittskydds- och antibiotikaansvar, Strama

Du som är lokalt smittskydds- och antibiotikaansvarig (LSA) kan ta del av information såsom arbetsbeskrivningar och material till Strama-uppdrag.

Arbetsbeskrivning för LSA

Vilket ansvar har lokalt smittskydds- och antibiotikanasvarig läkare och sjuksköterska? Vilket ansvar har vårdcentralen? Arbetsbeskrivning för lokalt smittskydds- och antibiotikaansvariga (docplus).

Årligt Strama-uppdrag för LSA

Varje höst får VC/HLM och deras lokala smittskydds- och antibiotikaansvariga, i Region Uppsala, ett Strama-uppdrag som ska rapporteras till Strama senast 15 november året därpå. Godkänt uppdrag ger ekonomisk bonus.

Strama-uppdrag 2022

Material till uppdrag som ska rapporteras till Strama senast 15 november 2022.

Strama-uppdrag för lokalt smittskydds- och antibiotikaansvariga (LSA) på vårdcentraler inom Region Uppsala 2022 (pdf)

Diskussionsunderlag PVQ 2022 (pdf).

Diskussionsunderlag infektionsfilmer 2022 (pdf).

Rapportmall Strama-uppdrag för LSA 2022 (excel).

Äldre Strama-uppdrag

Du kan få tillgång till material för äldre Strama-uppdrag genom att mejla strama@regionuppsala.se.

Material från externa aktörer

Strama-quiz och patientfall från Strama Västra Götaland

Testa dina och dina kollegors kunskaper om handläggningen av infektioner i öppenvård med frågesporter och patientfall framtagna av Strama Västra Götalandsregionen (VGR).

Strama-quiz från Strama Västra Götaland.

Patientfall från Strama Västra Götaland.

Material från andra Strama-grupper

Vägledning av bedömning och handläggning av vårdtagare med sår på Sårwebben - Västra Götalandsregionen.

Förkylningsbok från Strama Stockholm, finns i elektroniskt format på ett antal olika språk en bit ner på deras hemsida.

Kontakt

STRAMA i Region Uppsala

Ingång 16 BV, Akademiska sjukhuset

strama@regionuppsala.se

Gunilla Stridh Ekman

Apotekare