Lokalt smittskydds- och antibiotikaansvar

Du som är lokalt smittskydds- och antibiotikaansvarig (LSA) kan ta del av information såsom arbetsbeskrivningar och material till Strama-uppdrag.

Arbetsbeskrivning för LSA

Vilket ansvar har lokalt smittskydds- och antibiotikaansvarig läkare och sjuksköterska? Vilket ansvar har vårdcentralen?

Årligt Strama-uppdrag för LSA

Varje höst får VC/HLM och deras lokala smittskydds- och antibiotikaansvariga, i Region Uppsala, ett Strama-uppdrag som ska rapporteras till Strama senast 15 november året därpå. Godkänt uppdrag ger ekonomisk bonus.

Mall för att rapportera uppdraget erhålls genom att mejla till oss.
Du kan få tillgång till material för äldre Strama-uppdrag genom att mejla till oss.

Strama-uppdrag 2024

Material till uppdrag som ska rapporteras till Strama senast 15 november 2024.

Kontakt

STRAMA i Region Uppsala

Ingång 16 BV, Akademiska sjukhuset

strama@regionuppsala.se

Gunilla Stridh Ekman

Apotekare