Lokalt smittskydds- och antibiotikaansvar, Strama

Du som är lokalt smittskydds- och antibiotikaansvarig (LSA) kan ta del av information såsom arbetsbeskrivningar och material till Strama-uppdrag.

Arbetsbeskrivning för LSA

Vilket ansvar har lokalt smittskydds- och antibiotikanasvarig läkare och sjuksköterska? Vilket ansvar har vårdcentralen?
Arbetsbeskrivning för lokalt smittskydds- och antibiotikaansvariga (pdf)

Årligt Strama-uppdrag för LSA

Varje höst får VC/HLM och deras lokala smittskydds- och antibiotikaansvariga, i Region Uppsala, ett Strama-uppdrag som ska rapporteras till Strama senast 15 november året därpå. Godkänt uppdrag ger ekonomisk bonus.

Strama-uppdrag hösten 2020 - november 2021

Material till uppdrag som ska rapporteras till Strama senast 15 november 2021.

Strama-uppdrag för LSA 2020/2021 (pdf)

Diskussionsunderlag PVQ 2020/2021 (pdf)

Diskussionsunderlag infektionsfilmer 2020/2021 (pdf)

Rapportmall Strama-uppdrag för LSA 2020/2021 (excel)

Äldre Strama-uppdrag

Du kan få tillgång till material för äldre Strama-uppdrag genom att mejla strama@regionuppsala.se.

Material från externa aktörer

Strama-quiz inklusive facit från Strama Västra Götaland

Testa dina och dina kollegors kunskaper om handläggningen av infektioner i öppenvård med frågesporter framtagna av Strama Västra Götalandsregionen (VGR).

Strama-quiz från Strama Västra Götaland

Material från andra Strama-grupper

Vägledning av bedömning och handläggning av vårdtagare med sår på Sårwebben - Västra Götalandsregionen

Kontakt

Gunilla Stridh Ekman

Apotekare