Trycksaker för slutenvård

Du som arbetar inom slutenvården kan beställa hjälpmaterial om antibiotika från Strama Region Uppsala. Informationsmaterial och trycksaker kan underlätta bedömningen samt kommunikationen med patienten och dess anhöriga.

Hjälpmaterialet är i huvudsak trycksaker som du kan skriva ut eller beställa från oss på Strama via vår e-post.

Med hjälp av sidonavigeringen till höger kan du snabbt ta dig till den typ av trycksak du söker. Innehållet för en del patientinformation beskrivs med kort text för att underlätta ditt sök.

Patientinformation för slutenvården