Beställ informationsmaterial och trycksaker från Strama

Förskriva, avvakta eller avstå antibiotika? För att underlätta bedömningen och kommunikationen med patienten och dess anhöriga erbjuder Strama Region Uppsala möjligheten att beställa hjälpmaterial. Du kan beställa informationsmaterial och trycksaker.

Hjälpmaterialet är i huvudsak trycksaker som du kan skriva ut eller beställa från oss på Strama via vår e-post. Vi kan även skicka mappar med ett urval av trycksaker - perfekt att ge till nya kollegor för att visa vilka riktlinjer man arbetar efter. Du behöver bara mejla oss för hjälp.

Information om mobilapplikation Strama Nationell och webbutbildningar för personal hittar du på vår startsida.

Skriv ut eller beställ trycksaker för öppenvården

Skriv ut eller beställ behandlingsrekommendationer och patientinformation från Strama.

Skriv ut eller beställ trycksaker för slutenvården

Skriv ut eller beställ behandlingsrekommendationer och patientinformation från Strama.

Kontakt

STRAMA i Region Uppsala

Ingång 16 BV, Akademiska sjukhuset

strama@regionuppsala.se

Hitta på sidan