Strama - Informationsmaterial och trycksaker

Förskriva, avvakta eller avstå antibiotika? För att underlätta i bedömning och kommunikationen med patient och anhöriga har Strama Region Uppsala samlat aktuellt informationsmaterial nedan.

Trycksakerna kan skrivas ut eller beställas från Strama om inte annat anges. Strama kan även skicka mappar med ett urval av trycksakerna - perfekt att ge till nya kollegor för att visa vilka riktlinjer man arbetar efter.

Information om mobilapplikation Strama Nationell och webbutbildningar för personal har flyttats till Strama Region Uppsalas hemsida.

Beställ trycksaker från Strama Region Uppsala

Trycksaker för utskrift

Kontakt

E-post: strama@regionuppsala.se 
Adress: Ingång 16 BV, Akademiska sjukhuset