Stramas statistik över antibiotikaanvändning och resistens

Diagnoskopplad antibiotikastatistik för primärvård finns i Primärvårdskvalitet som nås via SAS som finns på intranätet.

Diagnoskopplad antibiotikastatistik för slutenvården finns i Infektionsverktyget där verksamheterna själva kan se sina data. Det går även bra att kontakta Strama med frågor angående antibiotikastatistik.