Infektionsregistrering kommunal vård och omsorg

Syftet med infektionsregistreringen är att skapa ett underlag för förbättringsarbete.

Bakgrund och ansvar

Varje år sammanställs en rapport av den infektionsregistrering som genomförts i Uppsala län under perioden 1 januari – 31 december. 

Verksamheten ansvarar för insamling av data och registrering i Barium

Verksamhetschef ansvarar för uppföljning och analys av resultat samt eventuella åtgärder tillsammans med ansvarig sjuksköterska och hygienombud. Analys och åtgärder ska återkopplas till övriga medarbetare.

Data från infektionsregistreringen kommer från och med 2024 laddas över i statistikprogrammet SAS Viya. Arbete pågår att göra data lättillgängligt för verksamheten.

Blanketter för infektionsregistrering

Verksamheten samlar in data månadsvis. Som hjälp att samla in data kan Blankett 1 och blankett 2 användas. 

Det är viktigt att resultat från olika våningar och avdelningar summeras innan registrering då registreringen i Barium gäller för hela verksamheten. Resultat registreras i Barium i början av nästkommande månad.

Första gången du registrerar trycker du här (Barium.se)

Barium.se

Vanliga frågor om infektionsregistrering

Kontakt

Vårdhygien direkt 018-611 39 02