Asylsamordning

Registreringar sker i Cosmic/ekonomi för asylsökande och tillståndslösa personer. Anmälan till hälsoundersökning för nyanlända kan laddas ner här.

Vem är asylsökande?

Asylsökande är en person som tagit sig till Sverige för att söka skydd (asyl), men som ännu inte fått beslut om hen kommer att få uppehållstillstånd.

Den vård som asylsökande ska erbjudas regleras i lag 2008:344 om hälso- och sjukvård till asylsökande med flera. Asylsökande som beviljats uppehållstillstånd men ännu inte blivit kommunplacerad omfattas också av lagen. Kommunplacering sker oftast inom 30 dagar efter beslut om uppehållstillstånd.

Asylsökande personer har ett så kallat LMA-kort som ska kontrolleras vid varje vårdbesök.

Kontroll av LMA-kort

Asylsökande får ett LMA-kort som visar att personen är asylsökande och omfattas av lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande. När personen söker asyl får de först ett kvitto på att de lämnat in en asylansökan. Alla asylsökande ska kunna uppvisa ett giltigt LMA-kort eller ett kvitto från Migrationsverket om nyligen inlämnad asylansökan, inte äldre än 30 dagar.

Vårdgivaren ska kontrollera LMA-kortets giltighet vid varje vårdtillfälle. I de fall giltighetsdatum ska skrivas in i journal eller annat system, skriver du in ett datum 12 månader från besöksdatumet.

Exempel: kontroll görs av kort vid besök 1 januari 2022, kortet är giltigt. Datum som registreras i fältet till och med blir då 2023-01-01.

Kontroll av LMA-kort måste göras vid varje besökstillfälle, eftersom kortet uppdateras digitalt och alltid ger aktuell information om giltighet.

LMA-kortet läses av via QR-kod. Den som inte har möjlighet att läsa av QR-kod kan samma sökning göras via en webbadress som står på baksidan av det LMA-kortet. Via QR-kod eller webbadress visas information om kortet är giltigt eller inte. Inga övriga personuppgifter visas.

Mer information om LMA-kort finns på Migrationsverkets webbplats.

Patientavgifter eller vårdavgifter för asylsökande och tillståndslösa

Patientavgifter eller vårdavgifter för asylsökande och tillståndslösa vuxna hittar du i handboken för patientavgifter. Patientavgiften för asylsökande och tillståndslösa barn är densamma som för asylsökande vuxna, och tas ut när avgift också tas ut för barn som är folkbokförda i Uppsala län. Vid andra typer av besök tas ordinarie patientavgift ut, enligt gällande taxa.

Handboken för patientavgifter (docplus)

Asylsökande, klassning, vårdnivåer och kundregistrering 

Asylsökande, klassning, vårdnivåer, kundregistrering (pdf)

Flyktingar från Ukraina

Massflyktsdirektivet förlängs ytterligare ett år till mars 2025

Avtalet gäller personer som kommer från Ukraina och deras rätt till vård enligt LMA. Personerna ska ansöka på Migrationsverkets webbplats. Sedan ska de göra ett personligt besök för att bli fotograferade och lämna fingeravtryck till ett nytt uppehållstillståndskort.

Ansökan om förlängt uppehållstillstånd A3 (pdf)

Ansökan om förlängt uppehållstillstånd informationsblad att dela ut (pdf)

Vård, avgifter och registrering av personer som omfattas av massflyktsdirektivet

Enligt lagen om hälso- och sjukvård åt asylsökanden med flera ska regioner erbjuda utlänningar som inte har fyllt 18 år vård i samma omfattning som erbjuds den som är bosatt inom regionen.

De som har fyllt 18 år ska erbjudas vård som inte kan anstå, mödrahälsovård, vård vid abort och preventivmedelsrådgivning. Beslutet gäller tills vidare eller fram till att riksdagen, regeringen, Migrationsverket eller annan myndighet kommer med andra anvisningar.

Personer som omfattas av massflyktsdirektivet registreras som asylpatienter.

Asylsökande med personnummer eller samordningsnummer

Asylsökande personer som haft ett arbetstillstånd och en folkbokföring, det vill säga svenskt personnummer har möjlighet att återgå till att söka asyl på nytt. Dessa personer blir då asylsökande och omfattas av LMA men de behåller sitt svenska personnummer till ärendet på nytt är prövat, beslutat och sista åtgärden i asylärendet är genomfört.

  • Dessa asylsökande personer har ett LMA-kort som ska uppvisas vid vårdbesök.
  • De ska använda sitt svenska personnummer i sjukvården, inget reservnummer ska skapas upp.
  • Avgifter och regelverk gäller som för asylsökande.
  • Avgiftstyperna för asylsökande ska användas.

Läkemedel till asylsökande och tillståndslösa

Läs om läkemedel till asylsökande och tillståndslösa.

Tandvård för asylsökande och tillståndslösa

Läs om tandvård för asylsökande och tillståndslösa

Klassning, vårdnivåer och kundregistrering tillståndslösa

Klassning, vårdnivåer och kundregistrering tillståndslösa (pdf)

Det är viktigt att eventuell status som tillståndslös kartläggs vid själva vårdkontakten. Formulären är endast ett hjälpmedel vid kartläggningen och ska inte skickas till asylsamordningen.

Frågeformulär på ett antal språk, att användas vid vårdsökandens kontakt: Formulär för tillståndslösa (pdf)

Kontakt

E-post: asyl@regionuppsala.se

Telefon: 018-617 59 89