Asylsamordning

Registreringar sker i Cosmic/ekonomi för asylsökande och tillståndslösa personer. Anmälan till hälsoundersökning för nyanlända kan laddas ner här.

Vem är asylsökande?

Asylsökande är en person som tagit sig till Sverige för att söka skydd (asyl), men som ännu inte fått beslut om hen kommer att få uppehållstillstånd.

Den vård som asylsökande ska erbjudas regleras i Lag 2008:344 om hälso- och sjukvård till asylsökande med flera. Asylsökande som beviljats uppehållstillstånd men ännu inte blivit kommunplacerad omfattas också av lagen. Kommunplacering sker oftast inom 30 dagar efter beslut om uppehållstillstånd.

Asylsökande personer

Asylsökande barn under 18 år och som vistas i Uppsala län har rätt till:

 • En kostnadsfri hälsoundersökning.
 • Hälso- och sjukvård i samma omfattning som erbjuds folkbokförda barn.
 • Tandvård i samma omfattning som erbjuds folkbokförda barn.
 • Kostnadsfri mödrahälsovård, förlossningsvård, preventivmedelsrådgivning och abortrådgivning.
 • Vård vid smitta/allmänfarliga sjukdomar enligt smittskyddslagen
  tolk.

Asylsökande vuxna över 18 år och som vistas i Uppsala län har rätt till:

 • En kostnadsfri hälsoundersökning.
 • Akut hälso- och sjukvård.
 • Hälso- och sjukvård som inte kan anstå.
 • Akut tandvård.
 • Tandvård som inte kan anstå.
 • Kostnadsfri mödrahälsovård, förlossningsvård, preventivmedelsrådgivning och abortrådgivning.
 • Vård vid smitta/allmänfarliga sjukdomar enligt smittskyddslagen
  tolk.

LMA-kort - Nytt digitalt LMA-kort från 1 juni 2022

Asylsökande får ett så kallat LMA-kort som visar att personen är asylsökande och omfattas av Lagen (1994:137) om Mottagande av Asylsökande. När personen söker asyl får de först ett kvitto på att de lämnat in en asylansökan. Alla asylsökande ska kunna uppvisa ett giltigt LMA-kort eller ett kvitto från Migrationsverket om nyligen inlämnad asylansökan, ej äldre än 30 dagar.

Vårdgivaren ska kontrollera LMA-kortets giltighet vid varje vårdtillfälle. I de fall giltighetsdatum ska skrivas in i journal eller annat system, skriver du in ett datum 24 månader från besöksdatumet.

Exempel: kontroll görs av kort vid besök 1 januari 2022, kortet är giltigt. Datum som registreras i fältet till och med blir då 2024-01-01.

Kontroll av LMAkort måste göras vid varje besökstillfälle.

Från 1 januari 2022 började Migrationsverket införa nya LMA-kort för asylsökande. De nya korten uppdateras digitalt och ger alltid aktuell information om giltighet. De gamla LMA-korten kommer succesivt att fasas ut, och under första halvåret 2022 kommer det att finnas två olika sorters kort i omlopp.

QR-kod

På den nya generationens LMA-kort finns en QR-kod. Med tillgång till en QR-läsare kan kortets giltighetstid och om kortinnehavaren har rätt att arbeta, så kallat AT-UND, kontrolleras. QR-läsare finns i alla moderna smarttelefoner.
QR-koden leder till en webbaserad uppslagstjänst som endast visar om kortet är giltigt och om kortinnehavaren har rätt att arbeta. Det finns ingen information om personuppgifter och det sker ingen lagring av information om vem som har gjort sökningarna.

Den som inte har möjlighet att använda QR-koden, kan göra samma sökning via en webbadress som står på baksidan av det nya kortet. För att underlätta kontroll med hjälp av webbadressen går det att göra ett bokmärke av webbadressens första del och fylla på med den sista unika teckenkombinationen för att slå upp ett nytt kort.

För att underlätta vid kontroll rekommenderas att använda eller köpa in handscanner där man inte har tillgång till mobil.

Mer information om LMA-kort finns på Migrationsverkets webbplats.

Patientavgifter eller vårdavgifter

Patientavgifter eller vårdavgifter för asylsökande vuxna hittar du i handboken för patientavgifter. Patientavgiften för asylsökande barn är densamma som för asylsökande vuxna, och tas ut när avgift också tas ut för barn som är folkbokförda i Uppsala län. Vid andra typer av besök tas ordinarie patientavgift ut, enligt gällande taxa.

Handboken för patientavgifter (docplus)

Tillståndslösa personer

Genom lagstiftning har personer som vistas i landet utan tillstånd under vissa förutsättningar rätt till subventionerad vård. Förutsättningarna är:

 • Personen ska vistas illegalt i landet.
 • Personen ska inte kunna eller vilja legalisera sin vistelse i landet.
 • Vistelsen ska vara av en längre karaktär (ej turist- eller affärsresa).
 • Personen ska inte ha rätt till subventionerad vård på annan grund.

Det är viktigt att eventuell status som tillståndslös kartläggs vid själva vårdkontakten.
Frågeformulär på ett antal språk, att användas vid vårdsökandens kontakt: Formulär för tillståndslösa.

Formulären är endast ett hjälpmedel vid kartläggningen och behöver inte skickas till Asylsamordningen.

Tillståndslösa barn under 18 år och som vistas i Uppsala län har rätt till:

 • En kostnadsfri hälsoundersökning.
 • Hälso- och sjukvård i samma omfattning som erbjuds folkbokförda barn.
 • Tandvård i samma omfattning som erbjuds folkbokförda barn.
 • Kostnadsfri mödrahälsovård, förlossningsvård, preventivmedelsrådgivning och abortrådgivning.
 • Vård vid smitta/allmänfarliga sjukdomar enligt smittskyddslagen
  tolk.

Tillståndslösa vuxna över 18 år och som vistas i Uppsala län har rätt till:

 • En kostnadsfri hälsoundersökning.
 • Akut hälso- och sjukvård.
 • Hälso- och sjukvård som inte kan anstå.
 • Akut tandvård.
 • Tandvård som inte kan anstå.
 • Kostnadsfri mödrahälsovård, förlossningsvård, preventivmedelsrådgivning och abortrådgivning.
 • Vård vid smitta/allmänfarliga sjukdomar enligt smittskyddslagen.
 • Tolk.

Registrering ska ske i medlemskapsfliken i Cosmic = Tillståndslösa, smittar sedan över från Medlemskapsregistreringen.

För instruktion om hur registrering ska ske i Cosmic, se under rubrik Länkar till höger.

Patientavgifter eller vårdavgifter för tillståndslösa vuxna hittar du i Handboken för patientavgifter. Patientavgift/avgift för tillståndslösa barn är samma som för tillståndslösa vuxna och tas ut när patientavgift också tas ut för barn som är folkbokförda i Uppsala län.

Vid andra typer av besök tas ordinarie patientavgift ut, enligt gällande taxa.

Läkemedel till asylsökande och tillståndslösa

Läs mer om läkemedel till asylsökande och tillståndslösa.

Asylsökande med personnummer eller samordningsnummer:

Man ska inte skapa ett reservnummer i Cosmic på en asylsökande som har ett giltigt personnummer eller samordningsnummer.

Samtlig dokumentation ska göras på personens giltiga personnummer eller samordningsnummer om ett sådant finns och i tillägg registreras som asyl.

I och med gällande asyllagstiftning, så får de flesta asylsökande numera endast tidsbegränsade uppehållstillstånd. De uppehållstillstånden är såpass långa så att personen kan folkbokföra sig, varvid personen får ett personnummer. Detta kommer att bestå för all framtid. När uppehållstillståndstiden har löpt ut, så har personen två alternativ.

Det första är att söka asyl på nytt, varvid personen ånyo får LMA-kort. Personen ska då betala patientavgift som en asylsökande, trots att personen samtidigt har ett personnummer.

Det andra alternativet är då att personen av någon anledning väljer att gömma sig när uppehållstillståndet tar slut. Personen blir då tillståndslös, trots att personen har ett personnummer. Personen skall då betala patientavgift som en tillståndslös.

Kontakt

E-post: asyl@regionuppsala.se

Telefon, växel: 018-611 00 00