Asylsamordning

Registreringar sker i Cosmic/ekonomi för asylsökande och tillståndslösa personer. Anmälan till hälsoundersökning för nyanlända kan laddas ner här.

Asylsökande personer

Asylsökande barn under 18 år och som vistas i Uppsala län har rätt till:

 • En kostnadsfri hälsoundersökning.
 • Hälso- och sjukvård i samma omfattning som erbjuds folkbokförda barn.
 • Tandvård i samma omfattning som erbjuds folkbokförda barn.
 • Kostnadsfri mödrahälsovård, förlossningsvård, preventivmedelsrådgivning och abortrådgivning.
 • Vård vid smitta/allmänfarliga sjukdomar enligt smittskyddslagen
  tolk.

Asylsökande vuxna över 18 år och som vistas i Uppsala län har rätt till:

 • En kostnadsfri hälsoundersökning.
 • Akut hälso- och sjukvård.
 • Hälso- och sjukvård som inte kan anstå.
 • Akut tandvård.
 • Tandvård som inte kan anstå.
 • Kostnadsfri mödrahälsovård, förlossningsvård, preventivmedelsrådgivning och abortrådgivning.
 • Vård vid smitta/allmänfarliga sjukdomar enligt smittskyddslagen
  tolk.

Asylsökande ska alltid visa sitt LMA-kort när de besöker vården. Kontroll ska ske vid varje besök.

Registrering av LMA-kortsuppgifter ska ske i Frikortsfliken i Cosmic = Asyl (följt av den region personen bor i till exempel Asyl Uppsala), smittar sedan över från Frikortsregistreringen.

Instruktion för hur registrering av LMA-kortsuppgifter ska ske i Cosmic, se under rubrik Länkar till höger.

Patientavgifter eller vårdavgifter för asylsökande vuxna hittar du i Handboken för patientavgifter. Patientavgiften för asylsökande barn är densamma som för asylsökande vuxna, och tas ut när avgift också tas ut för barn som är folkbokförda i Uppsala län. Vid andra typer av besök tas ordinarie patientavgift ut, enligt gällande taxa.

Tillståndslösa personer

Genom lagstiftning har personer som vistas i landet utan tillstånd under vissa förutsättningar rätt till subventionerad vård. Förutsättningarna är:

 • Personen ska vistas illegalt i landet.
 • Personen ska inte kunna eller vilja legalisera sin vistelse i landet.
 • Vistelsen ska vara av en längre karaktär (ej turist- eller affärsresa).
 • Personen ska inte ha rätt till subventionerad vård på annan grund.

Det är viktigt att eventuell status som tillståndslös kartläggs vid själva vårdkontakten. Frågeformulär på ett antal språk, att användas vid vårdsökandens kontakt: Formulär för tillståndslösa.

Formulären är endast ett hjälpmedel vid kartläggningen och behöver inte skickas till Asylsamordningen.

Tillståndslösa barn under 18 år och som vistas i Uppsala län har rätt till:

 • En kostnadsfri hälsoundersökning.
 • Hälso- och sjukvård i samma omfattning som erbjuds folkbokförda barn.
 • Tandvård i samma omfattning som erbjuds folkbokförda barn.
 • Kostnadsfri mödrahälsovård, förlossningsvård, preventivmedelsrådgivning och abortrådgivning.
 • Vård vid smitta/allmänfarliga sjukdomar enligt smittskyddslagen
  tolk.

Tillståndslösa vuxna över 18 år och som vistas i Uppsala län har rätt till:

 • En kostnadsfri hälsoundersökning.
 • Akut hälso- och sjukvård.
 • Hälso- och sjukvård som inte kan anstå.
 • Akut tandvård.
 • Tandvård som inte kan anstå.
 • Kostnadsfri mödrahälsovård, förlossningsvård, preventivmedelsrådgivning och abortrådgivning.
 • Vård vid smitta/allmänfarliga sjukdomar enligt smittskyddslagen.
 • Tolk.

Registrering ska ske i medlemskapsfliken i Cosmic = Tillståndslösa, smittar sedan över från Medlemskapsregistreringen.

För instruktion om hur registrering ska ske i Cosmic, se under rubrik Länkar till höger.

Patientavgifter eller vårdavgifter för tillståndslösa vuxna hittar du i Handboken för patientavgifter. Patientavgift/avgift för tillståndslösa barn är samma som för tillståndslösa vuxna och tas ut när patientavgift också tas ut för barn som är folkbokförda i Uppsala län.

Vid andra typer av besök tas ordinarie patientavgift ut, enligt gällande taxa.

Läkemedel till asylsökande och tillståndslösa

Läs mer om läkemedel till asylsökande och tillståndslösa.

Anmälan till hälsoundersökning för nyanlända

 Anmälan till hälsoundersökning för nyanlända - pdf ( från arbetsförmedling / socialtjänst)

Kontakt

Pierre Houdet

Asylsamordnare