Webbplatsen Nationellt kliniskt kunskapsstöd har fått nytt utseende

Den 29 mars 2023 fick NKK ett nytt utseende och delvis nya funktioner vid byte till en ny teknisk plattform för webbsidan.

2023-04-04

Det fanns behov av att utveckla nya tekniska funktioner både på visningsytan och baksidan av plattformen, som inte var möjliga på den gamla plattformen. Den nya webbsidan har samma webbadress som den gamla webbsidan, se Nationellt kliniskt kunskapsstöd.se.

Förändringar som ses av läsaren på visningsytan:

 • Rubriksnavigering har uppdaterats.
 • Anpassat innehåll för primärvård och specialiserad vård.
 • Regionväljaren.
 • Ny sökfunktion har lagts till.
 • Referenser har utvecklats för att underlätta för användaren.
 • Sidfoten med information om ansvarig för kunskapsstödets innehåll har lagts till.

För mer information, se Om webbplatsen, Nationellt kliniskt kunskapsstöd.se.

Hitta på webbsidan

I menylisten överst på webbsidan finns knappar för:

 • Startsidan med sökfunktion.
 • Kunskapsstöd med rullgardinsmeny och översikt för alla ämnesområden samt sida med en detaljerad innehållsförteckning över kliniska kunskapsstöd, vårdförlopp, vårdprogram och vårdriktlinjer för respektive ämnesområde.
 • Om Nationellt kliniskt kunskapsstöd med information om vad NKK är samt arbetssätt för att ta fram kunskapsstöden och tekniska funktioner.
 • För författare med specifik information för dem som tar fram kunskapsstöden.
 • Regionväljaren, en upp och nervänd droppe, för att välja specifik region för lokala tillägg till kunskapsstöden. Region Uppsala har idag inga lokala tillägg till de nationella kunskapsstöden, men en lokal samverkansgrupp (LSG) NKK och klinisk informationsstruktur har fått i uppdrag att ta fram lokala tillägg för regionen.
 • Förstoringsglas med sökfunktion.

Hitta i specifika kunskapsstöd

Överst på sidan till höger av varje enskilt kunskapsstöd finns möjligheten att välja visning av innehåll för Primärvård eller Specialiserad vård, se grå list. Funktionen Specialiserad vård är under utveckling och kommer att visa innehåll allt eftersom information för det specifika området fylls på.

Till höger på sidan finns också en flytande meny med rullgardinsmenyer, så att det enkelt ska gå att hitta i innehållet i kunskapsstödet via rubrikerna.

Kontakt

Erika Sohtell

Huvudredaktör DocPlus Kunskapsstyrning, vård