Läkemedelskommittén

Läkemedelskommittén arbetar på uppdrag av Regionstyrelsen. Kommitténs arbete riktar sig främst till förskrivarna och avser producentobunden information som ska vara baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet. Andra viktiga målgrupper är övrig hälso- och sjukvårdspersonal.

Läkemedelskommitténs verksamhet och organisation

Läkemedelskommitténs mötesprotokoll

Här hittar du protokoll från Läkemedelskommitténs möten. Önskar du ta del av det diaríeförda protokollet med underskrifter vänligen kontakta: lakemedel@regionuppsala.se

Utbildningar och kurser om läkemedel

Här hittar du länkar till utbildningar, kurser, fortbildningar, seminarier och konferenser om  läkemedel och läkemedelshantering.

Mellansvenskt läkemedelsforum

Fortbildning för läkemedelssamordnare

Läkemedelseftermiddag med tema opioider

Läkemedelseftermiddag med tema astma och KOL

Kontakt

Thomas Lindqvist

Vice ordförande

E-post: thomas.lindqvist@regionuppsala.se
Telefon: 018- 611 62 24

Anncharlotte Grudén

Sekreterare

E-post: anncharlotte.gruden@regionuppsala.se 
Telefon: 018 - 617 20 24