Läkemedelskommittén

Läkemedelskommittén arbetar på uppdrag av Regionstyrelsen. Kommitténs arbete riktar sig främst till förskrivarna och avser producentobunden information som ska vara baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet. Andra viktiga målgrupper är övrig hälso- och sjukvårdspersonal.

Läkemedelskommitténs verksamhet och organisation

Läkemedelskommitténs mötesprotokoll

Här hittar du protokoll från Läkemedelskommitténs möten. Önskar du ta del av det diarieförda protokollet med underskrifter eller protokoll från tidigare år vänligen kontakta: lakemedel@regionuppsala.se.

Plats i terapin

Kliniska rekommendationer kring nya läkemedel, samt vetenskapliga bakgrunder till dessa.

Kontakt

Torbjörn Linde

Ordförande

torbjorn.linde@akademiska.se

018- 611 52 51

Anncharlotte Grudén

Sekreterare

anncharlotte.gruden@regionuppsala.se 

018 - 617 20 24