Lokalt fastställda dokument för Vård i samverkan

I arbetet med närvårdssamverkan mellan Region Uppsala och en eller flera kommuner fastställs lokala ViS-dokument i länets kommuner som styr arbetet.

ViS-dokumenten utgör grund för hur samverkan ska ske inom specifika kvalitetsområden och är ramen för hur lokala rutiner och arbetssätt ska utformas utifrån förutsättningar i berörda verksamheter. Hierarkin i beslutsfattandet av dokumenten styr hur lokala rutiner tas fram så att de inte avviker från intentionen i fastställda styrdokument.