Lokalt fastställda dokument för Vård i Samverkan

Region Uppsala samverkar för ett hållbart utvecklingsarbete inom området hälsa, stöd, vård och omsorg (HSVO). I arbetet med närvårdssamverkan mellan Region Uppsala och en eller flera kommuner fastställs lokala ViS-dokument i länets kommuner som styr arbetet.

Region Uppsala och länets kommuner samverkar för ett hållbart utvecklingsarbete inom området hälsa, stöd, vård och omsorg (HSVO). Lokalt fastställda ViS-dokument avser samverkan mellan Region Uppsala och en eller flera kommuner, så kallad närvårdssamverkan. De fastställs av den lokala tjänsteledningen för HSVO och publiceras av ViS huvudredaktör i samverkan med lokalredaktören.