ULIC

Uppsala läkemedelsinformationscentral är en service för sjukvården. Vi utreder läkemedelsfrågor när du själv inte har tid.

Ställ en fråga till ULIC!

Gå till frågeformulär

Centralen svarar på frågor om läkemedel från sjukvårdspersonal i Uppsala län, Västmanlands län, Gävleborgs län och Dalarnas län. Tjänsten är kostnadsfri för frågeställare inom Region Uppsala, liksom för privata aktörer med avtal med Region Uppsala.

Centralen drivs av klinisk farmakologi på Akademiska sjukhuset. Kliniska farmakologer och apotekare sammanställer information från nationella och internationella datakällor och besvarar dina frågor om läkemedel när du själv inte har tid eller möjlighet. 

Övriga läkemedelsinformationscentraler 

Här finns lista med kontaktuppgifter till övriga läkemedelsinformationscentraler i Sverige och vilka regioner de tillhör.

Frågor från allmänheten

Frågor från allmänheten/patienter hänvisas i första hand till behandlande läkare. Övriga källor till information är Läkemedelsupplysningen, telefon 0771-467010; FASS för allmänheten samt 1177 Vårdguiden.

Kontakt

Klinisk farmakologi

Akademiska sjukhuset
Kontaktuppgifter