Växelspel

Ett projekt utifrån Stig Dagermans författarskap med stöd av Kulturrådet.

Växelspel är ett treårigt projekt med stöd från Kulturrådet. Projektägare är Region Uppsala, Kultur och bildning och Älvkarleby kommun är en medfinansierande samarbetspart. Det övergripande syftet med Växelspel är att förnya samverkansformer mellan region, kommuner, det professionella kulturlivet och civilsamhället i Uppsala län. Olika aktörer kommer att kunna bidra genom en växelverkan utifrån egna drivkrafter och möjligheter.

Projektet vill särskilt:

  • stimulera den konstnärliga utvecklingen i länet
  • stödja litteraturen som konstform tillsammans med dramatik och scenkonst
  • skapa intresse för litteratur och kultur hos unga med utgångspunkt i Dagermans författarskap

Med inspiration från Dagermans verk vill projektet vårda minnet av ett betydande författarskap, inspirera nya generationer till läsning, eget skapande och skapa residens för konstnärlig utveckling. Regionen vill även testa växelspelet mellan viktiga aktörer i länet. Projektägare är Region Uppsala, Kultur och bildning och Älvkarleby kommun är en medfinansierande samarbetspart.

Kvinna med långt brunt hår och glasögon

Samtal mellan Uppsalaförfattarna Danny Wattin, Anna Franklin och Torhild Elisabet Sandberg 7 december klockan 18-20.30

Samtalet är öppet för alla med ett intresse för Stig Dagerman och projekt Växelspel.

Ansök om att prenumerera på vårt nyhetsbrev

Kontakt

Fia Söderberg

Verksamhetsutvecklare litteratur