Växelspel

Växelspel är ett treårigt projekt med stöd från Kulturrådet och pågår 2021-2024. Projektägare är Region Uppsala och Älvkarleby kommun är en medfinansierande samarbetspart. Syftet är att stödja litteraturen som konstform och förnya samverkansformer mellan Region Uppsala, det offentliga och det professionella kulturlivet i Uppsala län.

I centrum står Stig Dagermans författarskap (1923-1954). Han föddes i Älvkarleby och 2023 är det 100 år sedan hans födelse. Han är en av de mest kända svenska författare som debuterade på 40-talet och översatt till många olika språk. Under sitt relativt korta liv publicerade han romaner, noveller, dikter, teaterpjäser och journalistiska texter.

Projektet vill uppmärksamma Dagerman och genom hans texter inspirera till olika aktiviteter, samarbeten och ett utforskande arbetssätt för konstnärlig utveckling och ökad kunskap om författarskapet.

Det gör vi genom att:

  • arrangera nätverksträffar och inspirationsträffar för intresserade
  • stödja initiativ från kulturlivet och kan vara samarbetspart och delfinansiera vissa projekt
  • driva egna initiativ som uppmärksammar Dagerman.

Projektägare är Region Uppsala, Kultur och bildning och Älvkarleby kommun är en medfinansierande samarbetspart.

Personer som skriver vid lågt cafébord

Kompetensfrukost: Litteraturbanken – en litterär guldgruva

Den 14 februari klockan 9-10 berättar författaren och litteraturprofessorn Johan Svedjedal om Litteraturbanken. Kompetensfrukosten sker via Teams.
Barn som blåser på en maskros så att maskrosfrön flyger

Workshop för barn under påsklovet

Du som arbetar på bibliotek kan boka en kreativ workshop för barn baserat på Stig Dagermans författarskap under påsklovet 2023. Läs mer och boka på vår samverkanswebb.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Mer att läsa om Dagerman på externa webbar

Kontakt

Fia Söderberg

Verksamhetsutvecklare litteratur