Kultur

Vi jobbar för att du som länsinvånare ska möta ett rikt konstliv av hög kvalitet, få lust och möjlighet till att vara delaktig i kulturlivet och få en attraktiv livsmiljö. Det gör vi genom att samverka med och stödja länets kommuner, regionala kulturinstitutioner och det fria kulturlivet.

Konstverk

Litteraturkarusellen

Litteraturkarusellen med Sami Said, Anna Lihammer och Ted Hesslebom pågår fram till april 2024.

Kulturnyheter

2024-04-16
Konstnärerna Valentine Isaeus-Berlin, Nate Jensen, Sofia Zwahlen och Rasmus Richter har valts till RUSMUS 2024 - Generation RUSMUS.
2024-04-12
Region Uppsala har fattat beslut om årets första fördelning av regionalt projektbidrag inom kultur, enligt riktlinjer fastslagna av Region Uppsalas kulturnämnd. Åtta projekt som bidrar till utvecklingen av kulturlivet i Uppsala län beviljas bidrag om totalt 524 000 kronor.
2024-04-09
Under två dagar kommer sex ungdomsensembler från länet att framföra sina föreställningar på Gottsunda dans & teater. Projektet Länk utgör en bro mellan kulturskolan, unga amatörteatrar och den professionella teatervärlden.

Upptäck Kultur- och folkbildningsverksamheten inom Region Uppsala

Projekt, satsningar och samarbeten

Våra större projekt och samarbeten inom kultur.

Konsten i Region Uppsala

Se vilken konst som finns runtom i länet och hur den köps in.

Kurser och fortbildning

Vi stödjer verksamma kulturskapare med kompetensutveckling och vidareutbildning.

Regional kulturplan

Kulturplanen är det viktigaste strategiska styrdokumentet för de mål, satsningar och prioriteringar som Region Uppsala gör under ett verksamhetsår. 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Se vad som är på gång inom det kulturpolitiska området. Nyhetsbrevet ges ut cirka fyra gånger per år.

Fler webbplatser som hör ihop med förvaltningen Kultur och bildning

Wiks slott och Region Uppsala folkhögskola har båda varsin webbplats.

Kontakt

Telefon: 018-611 00 00 (växel)

E-post: kultur@regionuppsala.se

Post: Kultur och bildning, 751 85 Uppsala

Besök: Storgatan 27, Uppsala

Tillgänglighet

Huset är byggt 2016 enligt gällande regelverk för tillgänglighet. Besökare tas emot i receptionen.