Kultur

Vi jobbar för att du som länsinvånare ska möta ett rikt konstliv av hög kvalitet, få lust och möjlighet till att vara delaktig i kulturlivet och få en attraktiv livsmiljö. Det gör vi genom att samverka med och stödja länets kommuner, regionala kulturinstitutioner och det fria kulturlivet.

Wiks slott i solnedgång

100 år på Wik

Region Uppsala firar 100 år på Wik och vi bjuder in till en folkfest som pågår under hela år 2023. Se hela programmet här.
Flera mindre konstverk uppställda på bord

Konstvisning på Akademiska sjukhuset

Följ med på en guidad tur av offentlig konst i sjukhusmiljö! Vi visar inomhuskonsten på ingång 100/101 den 29 och 31 maj, och konsten på sjukhusets utomhusområde den 7 juni. Välkommen!

Kulturnyheter

2023-06-02
I mellanviktsklassen 16-19 år vann filmen "Binary Singularities" i regi av Rohan Hassan och i tungviktsklassen 20-26 år vann filmen "Vart ska du?" i regi av Miriam Ingrid.
2023-05-17
Region Uppsala samarbetar med Hållnäs konstkoloni om ett residens för svenska ljudkonstnärer som äger rum mellan den 8-22 augusti 2023.
2023-05-08
Ola Husamou är årets stipendiat som får spendera en vecka i Älvkarleby. I residenset ingår information om Stig Dagerman, tid för eget skapande och i år sammanfaller prisutdelning för Stig Dagermanpriset under vistelsen.

Upptäck Kultur- och folkbildningsverksamheten inom Region Uppsala

Regional kulturplan

Kulturplanen är det viktigaste strategiska styrdokumentet för de mål, satsningar och prioriteringar som Region Uppsala gör under ett verksamhetsår. 

Projekt, satsningar och samarbeten

Våra större projekt och samarbeten inom kultur.

Konsten i Region Uppsala

Se vilken konst som finns runtom i länet och hur den köps in.

Kurser och fortbildning

Vi stödjer verksamma kulturskapare med kompetensutveckling och vidareutbildning.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Se vad som är på gång inom det kulturpolitiska området. Nyhetsbrevet ges ut cirka fyra gånger per år.

Kontakt

Telefon: 018-611 00 00 (växel)

E-post: kultur@regionuppsala.se

Post: Kultur och bildning, 751 85 Uppsala

Besök: Storgatan 27, Uppsala

Tillgänglighet

Huset är byggt 2016 enligt gällande regelverk för tillgänglighet. Besökare tas emot i receptionen.