Rekommenderade läkemedel för barn

Framtaget av Läkemedelskommittéerna i Uppsala–Örebroregionen.

Barn och läkemedel

Läs mer om generella aspekter av läkemedelsbehandling till barn.

Licenser, extempore, off-label

Läs mer om speciella läkemedelstyper samt förskrivning off -label här.