Licensläkemedel, extempore och off label

Här hittar du information om licensläkemedel, extemporeläkemedel och off label-förskrivning. Du hittar också en lista över regionövergripande licenser i Region Uppsala

Licenser

Förskrivning av licensläkemedel

Extempore

Förskrivning av extemporeläkemedel

Regionövergripande licenser

Lista över regionövergripande generella licenser. 

Off label

Regler och instruktioner för läkemedelsförskrivning off label

Kontakt

Hitta på sidan