Regler och rättigheter i vården

Du kan lämna synpunkter eller klaga om du har varit med om något inom vården som du inte är nöjd med. Det kan du göra både som patient och anhörig. Dina synpunkter kan bidra till att vården blir bättre och säkrare.

Som patient ska du få bra vård av god kvalitet och du ska bli bemött med respekt av vårdpersonalen. Du ska få tydlig information om din hälsa och din vård som du förstår.

Du kan lämna synpunkter eller klaga om du inte är nöjd med den vård du har fått eller tycker att det har skett något felaktigt.

Synpunkter eller klagomål på vården

Du kan kontakta verksamheten som ansvarar för den vård du vill lämna synpunkter eller klagomål på. Du kan också höra av dig till patientnämnden.

Patientnämnden

Du kan kontakta patientnämnden i Uppsala län om du vill ha stöd i samband med att du har synpunkter eller vill klaga på vården. Du kan kontakta patientnämnden först om du vill. Du behöver inte ha kontaktat vården innan med dina synpunkter.

Patientnämnden är fristående från hälso- och sjukvården. Där kan du också få information om dina rättigheter och få råd om vilka andra myndigheter du kan kontakta eller anmäla till, om det behövs.

Det kostar inget att kontakta patientnämnden.

Vit hand håller över ett rött hjärta

Bli stödperson

Visste du att du kan bli stödperson för patienter som tvångsvårdas inom psykiatrin?
Fyra händer över varandra

Vårdgaranti och vårdgarantienheten

Hur fungerar vårdgarantin och vilken hjälp kan jag få när jag inte får vård i tid?