Utveckling av kollektivtrafiken

Kollektivtrafiken utvecklas ständigt för att möta dagens och morgondagens utmaningar. Vi planerar för långsiktiga satsningar.

Du kan påverka

Du som bor i Uppsala län kan påverka hur kollektivtrafiken ska utvecklas, dels genom att rösta i regionvalet dels genom att delta i medborgardialoger och samråd.

Kollektivtrafiken utvecklas i samarbete med kommunerna i Uppsala län och med Trafikverket. Trafik och samhälle deltar i samhällsplaneringen för att skapa goda förutsättningar för ett hållbart resande. Förvaltningen ansvarar även för cykel- och gångbanor som ansluter till kollektivtrafiken.

Hållplatshandboken

Trafik och samhälle har det huvudsakliga ansvaret att utveckla och underhålla hållplatser och bussterminaler runt om i Uppsala län. Riktlinjer för hur det ska gå till samt riktlinjer för utformning av busshållplatser finns i Hållplatshandboken.

Vill du ha ett exemplar av vår hållplatshandbok?

Skicka din förfrågan till timo.palokangas@regionuppsala.se 

Ikonbild på gulbuss

Nytt trafikupplägg längs delar av väg 290 och 292

Ett förslag för att förbättra för dig som reser och öka resandet på sträckan.
Ikon på gulbuss

Stadsbusstrafik i Enköping

Läs mer om arbetet med det nya linjenätet i Enköping.
Ikonbild på gulbuss

Översyn av busstrafiken i Bålsta

Läs mer om hur ett nytt busslinjenät i Bålsta tätort kan se ut.
Ikonbild på checklista

Regionalt trafikförsörjningsprogram

Trafikförsörjningsprogrammet är det viktigaste dokumentet i utvecklingen av kollektivtrafiken i Uppsala län.

För dig som vill läsa om projekten med fyrspår, Uppsala C och spårväg.

Mer om samhällsplanering

Kontakt

My Larsson

Enhetschef Långsiktig planering