Nytt trafikupplägg längs delar av väg 290 och 292

Trafik och samhälle på Region Uppsala har tagit fram ett förslag på ett nytt trafikupplägg längs delar av väg 290 och 292, för att förbättra för dig som reser och skapa möjligheter för ett ökat resande på sträckan.

Målsättningen är att stärka stråket så att fler kan och vill välja kollektivtrafiken, både till och från arbetet men även på fritiden. Turtätheten blir oförändrad eller bättre än dagens. Det är också viktigt att regionbussens utbud och avgångstider så långt det är möjligt matchas med tågets.

Varför behövs en utveckling av stråket?

Stråket med väg 290 binder i nord-sydlig riktning samman delar av norra Uppland med Uppsala, Ostkustbanan och stråket Gimo – Österbybruk – Örbyhus i Östhammar och Tierps kommun, samt stråket Gimo – Österbybruk – Skyttorp (– Uppsala) i kombination med väg 292.

Trafiken i stråket behöver förändras, ett nytt upplägg kommer att förbättra för resenärerna och skapa möjligheter för ett ökat resande.
En stor positiv effekt är att upplägget ger säkra anslutningar i båda riktningarna med tåg till/från Uppsala i Vattholma. En ny linje körs i Uppsala via Svartbäckens vårdcentral, Gamla Uppsala, genom Storvreta centrum, Vattholma skola och Vattholma station vilket täcker upp resenärernas behov.

En ytterligare positiv effekt är att förslaget säkrar anslutningarna från Gimo/Österbybruk till/från tåget i Skyttorp i båda riktningarna.

Vad vill vi göra?

 • Förbättra möjligheterna att resa med kollektivtrafik i stråket – både norrut och söderut.
 • Föreslå byte i Skyttorp som passar med tåget både åt Uppsala och Tierp (Gävle), vilket är positivt för den norduppländska arbetsmarknaden.
 • Åtgärda samordningsproblem i Österbybruk.
 • Förbättra bytestiderna/anslutningstiderna.
 • Behålla dagens turtäthet eller göra den ännu bättre.

 Hur vill vi göra det?

 • Lägga till linje 401 Gimo – Österbybruk – Skyttorp.
 • Lägga till linje 402 Österbybruk – Örbyhus.
 • Återinföra linje 777 Österbybruk – Uppsala, med två nya hållplatser så att flera kan resa.
 • Förlänga linje 110 så att den trafikerar Uppsala – Storvreta – Vattholma.
 • Ge linje 115 ny start-/sluthållplats i Storvreta, och dra in linjen genom Fullerö hage när cirkulationsplatsen på väg 290 är klar.
 • Ta bort linje 817 och 823.

Förslag om nytt trafikupplägg längs väg 290

Klicka på länken nedan som leder till UL:s websida där hela förslaget på nytt trafikupplägg finns att se, med kartor.

Klicka här för att se förslaget (ul.se)

Tidplan

Det nya trafikupplägget planeras att införas hösten 2025.

Tack för dina synpunkter!

Mellan 4 mars och 12 april fanns det möjlighet att lämna synpunkter på förslaget via en digital enkät. Enkätsvaren redovisas på denna webbsida under våren.

Har du frågor?

Kontakta UL Kundtjänst genom att mejla på fragaoss@ul.se eller ringa på telefonnummer 0771-14 14 14.

Du kan också skicka ett mejl till trafikutveckling@regionuppsala.se