Webbinarie: Konst i det offentliga och semi-offentliga rummet

8 december klockan 8.30-9.30 är du välkommen att delta i ett 60 minuters inspirationssamtal där konsten i det offentliga och semi-offentliga rummet är i fokus.

Webbinaret ingår i en samtalsserie om gestaltad livsmiljö och fokuserar på hur arkitektur, form och design på olika sätt formar samhället och invånarens vardag och hur de kan bidra till att lösa samhällets utmaningar.

ArtPlatform har sedan 2001 producerat konst i det offentliga och semi-offentliga rummet genom att projekt- och processleda konstprojekt i olika skeden av samhällsbyggnadsprocessen.

ArtPlatforms VD Åsa-Viktoria Wihlborg, konstprojektledare My Draiby-Fredberg och konstprojektledare Molly Sjögren medverkar i höstens sista frukostsamtal för att prata om konstens roll och potential i våra gestaltade livsmiljöer.

Mer information om Gestaltad livsmiljö