Finsk kultur / Suomalainen kulttuuri

Som finskt förvaltningsområde fortsätter Region Uppsala arbetet med att främja finsk kultur och det finska språket.

Suomen kielen hallintoalueena Region Uppsala panostaa vuosittain suomalaista kulttuuria ja suomen kieltä edistäviin toimiin. 

Suomalainen lahjakirja pienille lapsille

Kaikille tuoreille vanhemmille tarjotaan Uppsalan läänissä maksutonta kirjaa. Vanhemmat saavat neuvolasta lahjakortin, jonka he voivat käyttää lähimmässä julkisessa kirjastossa. Uppsalan lääninkirjastossa on ollut syksystä 2015 alkaen tarjolla suomeksi ja ruotsiksi tekstitetty, suomensukuisille lapsille suunnattu laulukirja. Kirja on nimeltään Pikku pikku lauluja/Små små visor, ja sen on kirjoittanut Päivi Hellström. Se sisältää noin viisikymmentä tuttua lastenlaulua, esimerkiksi "Karhu nukkuu" ja "Peikkoäidin kehtolaulu". Kirjassa on tekstitys suomeksi ja ruotsiksi ja sen mukana toimitetaan cd-levy, jotta lauluja voi kuunnella.

Kirjan tarkoituksena on kannustaa käyttämään suomea ja elvyttää kieltä. Ruotsin- ja suomenkieliset tekstit rinnakkain helpottavat kaikkia suomensukuisia vanhempia käyttämään kirjaa. Jotkin vanhemmista ovat menettäneet itse yhteytensä suomen kieleen, mutta laulujen kuunteleminen ja laulaminen yhdessä voi olla ensimmäinen askel suomen kielen elvyttämiseksi.

Finsk gåvobok till små barn

I Uppsala län erbjuds alla nyblivna föräldrar en kostnadsfri bok. Föräldrarna får ett presentkort från BVC som kan användas på närmaste folkbibliotek. Från och med hösten 2015 kompletterar Regionbibliotek Uppsala det bokutbud som finns att välja på, med en sångbok på finska och svenska för barn med finsk bakgrund. Boken som valts ut är Pikku pikku lauluja/Små små visor av Päivi Hellström. Den innehåller ett femtiotal kända barnsånger såsom Björnen sover och Trollmors vaggsång. Sångerna finns med parallelltext på finska och svenska. Med boken följer också en cd så att man kan lyssna till sångerna.

Syftet med boken är att uppmuntra och bidra till revitalisering av det finska språket. En bok på finska och svenska parallellt kan underlätta för alla föräldrar med finska i sin bakgrund att använda den. En del föräldrar har själv tappat den finska språkanknytningen, men att tillsammans lyssna till och sjunga sångerna kan vara ett första steg till att ta upp den finska tråden.

Kontakt

Charlotte Åstrand

Enhetschef Kulturutveckling