Akademiska sjukhuset, ingång 100/101, Uppsala

Om projektet

Konsten finns på byggnadens fasad, i personalrum, i hisshallar, på väggar nära aulan och blir en del av och byggnaden. Det finns också så kallad lös konst som får placering på någon plats. Det kan vara tavlor, skulpturer eller andra konstverk. Konsten kan erbjuda dig som patient, besökare eller personal en stund av känslomässig eller filosofisk kontemplation i en  livsavgörande stund. 

Möt konstnären Astrid Göransson

En av konstnärerna heter Astrid Göransson. Hon har lyssnat på patienter, anhöriga och personal som har berättat sin egen historia. Konstnären har tolkat och gestaltat de personliga berättelserna. Sjukhusmiljöer kan vara både anonyma och skrämmande miljöer och det mänskliga tilltalet är en trygghet. Astrid vill gestalta det i konsten. 

I filmen får vi höra hur Astrid Göransson arbetar med sin konst och vilka tankar som ligger bakom hennes verk "Talande scen" i ingång 100/101 på Akademiska sjukhuset.

Hitta på sidan