Kulvert, Akademiska sjukhusområdet

2017 invigde Region Uppsala en ny kulvert som binder samman Akademiska sjukhuset med Uppsala Science Park. Uppdraget att gestalta kulverten gick till konstnärerna Ossian Eckerman, Daniel Diaz och Arvid Wretman. Tillsammans skapade de 600 meter konst. 

 Om projektet  

Akademiska sjukhusets kulvertsystem är flera kilometer långt. Där transporterar personalen livsviktiga preparat som gods, tvätt och sopor för att sjukhuset ska fungera i vardagen. Kulvertsystemet är sjukhusets blodomlopp under marken. I och med det omfattande utbyggnads-, upprustnings- och nybyggnadsprojekt som Akademiska sjukhuset genomgår, behövde även kulverten en förändring. Ossian Eckerman, Daniel Diaz och Arvid Wretman fick det konstnärliga gestaltningsuppdraget. 

Om konsten

Konstnärerna ville skapa en helhetsupplevelse, som också gjorde det enklare att orientera sig i systemet. De målade verket Akademisk underjord direkt på kulvertens väggarFonder i bland annat hallonrött, mintgrönt och solgult fick bära motiv inspirerade av sjukhusets verksamhet.  

Genomgående i verket finns färgövergångar som binder samman helheten och ligger som en fond av skiftande karaktär. Konstnärerna har valt att se kulverten som själva blodomloppet i den större länkande organism som sjukhuset utgör. Läkandet finns representerat som den gröna växtkraften och som ett rotsystem som sprängt sig ner i underjorden och bidrar till allehanda medicinska underverk.

Bild: Akademisk underjord på Akademiska sjukhusets C-område, mellan Yttre sjukhusvägen och Gluntenområdet, Uppsala 

Hitta på sidan