Östervåla vårdcentral

2023 stod en ny vårdcentral klar i Östervåla. Efter flera år i tillfälliga moduler till följd av en stor vattenläcka, kunde verksamheten flytta in i en ny byggnad i direkt anslutning till folktandvårdens befintliga lokaler. Byggnaden är belägen centralt i orten och är lättillgänglig från centrumstråket Åbyvägen.

Om konsten

Vårdcentralen är en plats för människor i alla åldrar med tillgång till vård och hälsorådgivning på lika villkor. Den är en del av många människors vardag och målet med konsten var att bidra till känslan av igenkänning och trygghet. Konsten i lokalen speglar det allmänmänskliga, med idén arbete och tid som gemensamma nämnare.

En konstgrupp identifierade tidigt i projektet ett behov av konst utomhus. En lämplig yta fanns i ett nytt grönområde som skapades mellan byggnad och parkering. Konstnären Jennifer Forsberg fick i uppdrag att konstnärligt gestalta parkytan, vilket resulterade i den keramiska skulpturen Hullerombuller. Med materialet och hantverket i centrum refererar konstverket till hemmet, jorden och växtlighet. Konstverket är det första offentligt beställda konstverket i Östervåla.

ÖstervålaVC (1).jpg

 

Kontakt

Wanja Eriksson

Projektledare

Hitta på sidan