Stadsbussdepån i Uppsala

Arbetet med att ge Uppsala Stadsbussdepå sin konstnärliga gestaltning påbörjades 2016. Utgångspunkten var att placera konst där människor verkar och uppehåller sig, och på så sätt stimulera till upplevelser och möten i miljöer som annars präglas av tekniska funktioner.

Om konsten

De konstverk som tagits fram är av vitt skilda slag, vilket syns i variationen av material, uttryck och innehåll. Till byggnadernas fasader har de fysiskt största gestaltningarna beställts. De syns på långt håll och riktas utåt omgivningen, men med ett lågmält och finstämt uttryck.

Mellan depåns byggnader har mindre och mer lekfulla skulpturala verk placerats. Inne i byggnaderna finns keramiska verk i tvättrum och hygienutrymmen, och en rad olika glaspartier i byggnaderna har fått egna gestaltningar. Utöver detta finns en konstkollektion med verk som köpts in på gallerier och utställningar.

KB-Stadsbussdepån.jpg

Kontakt

Yvonne Billman

Projektledare konst

Hitta på sidan