Tierps ambulans- och brandstation,

2019 invigdes en ny räddningsstation för ambulans och brandförsvar i Tierp. Uppdraget att konstnärligt gestalta de nya lokalerna tilldelades konstnären David Molander. Projektet resulterade i två storskaliga fotokollage, skapade i nära dialog med verksamhetens personal. 

Om projektet 

Sedan våren 2019 finns det en ny ambulans- och brandstation i Tierp. Stationen ligger nära E4:an för att möjliggöra snabbare uttryckningar runt om i kommunen. Uppdraget att konstnärligt gestalta räddningsstationen tilldelades David Molander. 

Om konsten

Konsten finns i stationens besöksentré och den intilliggande hisshallen, de lokaler där flest personer vistas. 
Molander arbetade i nära dialog med verksamhetens personal. Resultatet blev två storskaliga fotokollage som hör samman både visuellt och innehållsmässigt. Kollagen består av bilder från såväl personalfester som övningssessioner, i ett av verken skapar faktiska brandslangar rytm och ram. Verken hänger nära varandra och går att se parallellt. Tillsammans berättar de om Tierp, om verksamheternas gemensamma historia, den gamla stationsbyggnaden och uppförandet av den nya.  

Bild: David Molanders verk i besöksentré och hisshall på Tierps ambulans- och brandstation, Tierp