Ansökan grundläggande hörselrehabilitering

Ansökan om kontrakt är en skrivbar pdf-fil. Fyll i, skriv ut och underteckna, skicka sedan till följande adress:

Region Uppsala
Upphandlingsenheten
Box 602
751 25 Uppsala

Märk ansökan "LOV - Grundläggande hörselrehabilitering"

Ansökan

Ansökan (pdf)

Förfrågningsunderlag gäller från och med 1 januari 2020

Förfrågningsunderlag (pdf)

Förfrågningsunderlag gäller från och med 1 januari 2019

Förfrågningsunderlag (pdf)

Bilaga Informationsbilaga privata vårdgivare utan Cosmic (pdf)

Förfrågningsunderlag gäller från och med 1 januari 2017

Förfrågningsunderlag (pdf)

Förfrågningsunderlag gäller från och med 1 september 2015

Förfrågningsunderlag (pdf)

Förfrågningsunderlag gäller från och med 1 januari 2014

Förfrågningsunderlag (pdf)

Förfrågningsunderlag gäller från och med 2011

Förfrågningsunderlag (pdf)

Kontakt

Inköp- och upphandlingsenheten

Besöksadress: Storgatan 27, 753 31 Uppsala
Växeltelefon: 018-611 00 00

Skicka ett meddelande till oss!